Home / Actualitate / 19 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

19 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

DISPUNE:

            Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Iunie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Băluță Ion

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea participării la activităţile Comisiilor şi Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Județean Călărași

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 94/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Călărași

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași pe anul 2019

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 55/1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri în societate comercială pe acțiuni

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării de către Consiliul Județean Călărași a unor spații de locuit, situate în mun. Călărași, str. București, nr. 139, bl. A38

20.Diverse

                  PREŞEDINTE,                                                                           AVIZEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

 Nr. 417

Emisă la Călărași

Astăzi, 20.06.2019

About admin

Check Also

13 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi, În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. …