Home / Actualitate / 12 proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

12 proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

 

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 21.05.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii reprezentative a municipiului Călăraşi la Călăraşi, republica Moldova.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii reprezentative a municipiului Călăraşi la Bielsk Podlaski, Polonia.
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret pe lângă Primăria Municipiului Călăraşi şi Consiliul Local al Municipiului Călăraşi şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire atelier recondiţionat cartuşe imprimantă, locuinţă de serviciu, foişor şi împrejmuire”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 167/1, Parcela 23.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Călăraşi pentru schimbarea destinaţiei, în vederea demolării celor două corpuri de clădire C4 şi C5 din incinta Liceului Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi şi edificării unui teren de sport.
 7. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2.
 8. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78 din 10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Zanfir Daniel-Cristian ca reprezentant al municipiului Călăraşi în Consiliul Director al Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi 2014.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Marian în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2018.
 12. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi şi societatea ECOAQUA S.A., în vederea constituirii Asociaţiei Futsal Club Dunărea Călăraşi.
 13. Diverse.

                                                Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

 

Nr. 855                                                                         Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 15.05.2018                                                        Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Valentin BARBU, candidatul PNL la președinția CJ Călărași: “Oamenii ne primesc cu bucurie, ne arată încredere și sprijin!”

Județul Călărași, locul pe care îl numim “acasă”, are nevoie de oameni care îl iubesc …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive