Home / Actualitate / 12 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

12 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

               Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 Ianuarie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

                1.Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Județului Călărași

                2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi

                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate publică a județului Călărași, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilelor cu numerele cadastrale 22183, 22184, 22185, 20731 situate în Comuna Cuza Vodă

                5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.790.117,60 lei pentru refinanțarea împrumutului contractat la CEC BANK București sucursala Călărași

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE SEDIU CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI” – faza Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (DALI)

                7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Demolare gospodărie de apă, demontare și remontare rețele exterioare, demontare și relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași, municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989 nr, 2-4”, Faza- Documentație de avizare a lucrări de intervenții (DALI)

                8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

                9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

                10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

                11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași

                12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călărași în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației ”LaborLab Cluster”

                13.Diverse            

                  PREŞEDINTE,                                                                                                    AVIZEAZĂ,

                ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                        SECRETARUL JUDEȚULUI,  Emil MUȘAT

Nr. 12

Emisă la Călăraşi                                                                                                                                                    Întocmit,

Astăzi, 23.01.2019                                                                                                                                             Deliu Vetuța

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive