Home / Actualitate / 13 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Septembrie 2019

13 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Septembrie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 16136 din 19.09.2019;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

                                 Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 25 Septembrie 2019, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean al județului Călărași, valabil la data de 30.06.2023, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14965 din 02.09.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 14966 din 02.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei de Urbanism;

2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii între județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16065 din 18.09.2019, raportul comun al DDRRE și al Direcției Economice, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            3.Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada anilor școlari 2019 – 2023, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16037 din 18.09.2019, raportul DDRRE nr. 16038 din 18.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Nuget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru achiziționarea unor pubele pentru gospodăriile individuale în vederea dezvoltării proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Călărași”, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16116 din 19.09.2019, raportul comun al DDRRE, al Direcției Economice și al Direcției Tehnice nr. 16117 din 19.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare în proprietate a unui teren în suprafață de 1493 m.p., formulată prin adresa nr. 3165 din 20.02.2019, pentru realizarea Proiectului ”Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea – Călărași” având ca obiect dezvoltarea unui port turistic, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 15436 din 09.09.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 15437 din 09.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16058 din 18.09.2019, raportul Direcției Economice nr. 16059 din 18.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 16030 din 18.09.2019, raportul Serviciului Juridic-Contencios, nr. 16031 din 18.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 16007 din 18.09.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 16008 din 18.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16118 din 19.09.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 16119 din 19.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            10.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație, care face parte din familia ocupațională administrație, însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 16113 din 19.09.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 16114 din 19.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Călărași, pentru anul școlar 2019-2020, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 15718 din 13.09.2019, raportul Serviciului Juridic-Contencios, nr. 15719 din 13.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea la nivel județean a Planului Național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 15934 din 17.09.2019, raportul Serviciului Juridic-Contencios, nr. 15935 din 17.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

13.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași, pentru anul școlar 2019-2020, însoțit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 16076 din 19.09.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 16077 din 19.09.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ;

14.Diverse

                PREŞEDINTE,                                                                         

             ec. Vasile ILIUŢĂ

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive