Home / Actualitate / 13 – proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

13 – proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.08.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Elaborare documentaţie P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe A.N.L. – Modificare indicatori urbanistici”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 70A, 70B.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,P.U.Z. – Ridicare interdicţie construire pentru nr. cadastral 24789 şi 2870/2”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 50A, 50B.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2009 privind alocarea suprafeţei de 2000 mp din totalul suprafeţei de 12533,75 mp, teren situat în tarlaua 65/11, în vederea realizării unei baze pentru reciclarea deşeurilor.
 5. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/18.07.2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi” (strada Muşeţelului, strada Ştirbei Vodă, Bulevardul Cuza Vodă).
 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I. ” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip- ,,Construire baze sportive tip 1” în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2019-2020.
 9. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţionarea produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Şcoli al României”, de către Consiliul Local al municipiului Călăraşi, respectiv municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27, în suprafaţă de 281 mp, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către doamna Ismail Ager.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren în suprafaţă de 557 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12 – lot 43, tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către Ichim Marian şi Ichim Mihaela.
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 10, lotul 18B, zona cartier FNC – Livada, în suprafaţă de 241 mp, cu număr cadastral 24202, către doamna Nicolae Constanţa. 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru nr. 2 (lot 10 – cvartal 65, parcela 18/2), către doamna Lupu Elisabeta.  

Diverse:

– informare secretarul municipiului

 Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

About admin

Check Also

Boboteaza, obicei păstrat în Bărăgan de oamenii locului

La Călărași, Grădiștea, Vâlcelele, Unirea, Jegălia, Independența și Modelu au fost sfințite apele. Agheazma Mare …