Home / Actualitate / 15 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

15 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.11.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Enache Ion şi familiilor acestuia, aflaţi în situaţie de extremă dificultate în urma deflagraţiei din data de 20.11.2018.
 2. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/29.03.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161/06.10.2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Integritate prin proceduri, instruire şi prevenire – IPIP’’.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,UTR 147 şi UTR 146 (45.658 mp) – Amenajare teren fotbal Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4’’, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4’.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire magazie de depozitat’’, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1A, judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/28.06.2018 privind aprobarea repartizării şi atribuirii în folosinţă gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călăraşi cu destinaţia de construire locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării Imobilului situat în strada Pompieri, nr. 3, Tronson A, bloc A40, Tronson B, bloc A40, Tronson C, bloc A40, situate în intravilanul municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului teren cu nr. cadastral 28426 înscris în CF 28426 – UAT Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 30365 înscris în CF 30365 – UAT Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 3A.
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniului Statului, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea domnului Tatavura Gheorghe, a doamnei Tatavura Maria a unei suprafeţe de teren de 5.797 mp şi din partea domnului Tatavura Florin – Cristian a unei suprafeţe de teren de 2.095 mp, către municipiul Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de administrare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de canalizaţii subterane pentru reţelele de comunicaţii prin cablu în municipiul Călăraşi.
 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 1914 mp, situat în tarlaua 99/3, parcela 1, în extravilanul municipiului Călăraşi, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 28526, având categoria de folosinţă teren arabil extravilan, cu destinaţia înfiinţare culturi de plante anuale sau perene.
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, în suprafaţă de 16,09 mp, către Manea Gabriel şi Manea Florentina.
 17. Diverse.

                                           Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive