Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / 15 proiecte propuse spre aprobare consiliului local

15 proiecte propuse spre aprobare consiliului local

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

 

DISPUNE:

 

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,miercuri, 26.04.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Elaborare P.U.Z. în vederea lotizării”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Staţie Întreţinere şi Reparaţii Autovehicule”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 83/1, parcela 15.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru Integritate a Primăriei municipiului Călăraşi şi a Serviciilor Publice Locale, pe perioada 2017-2020.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass – media în Primăria municipiului Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil – teren şi construcţie, în suprafaţă de 374 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 7, judeţul Călăraşi, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafaţă de 182 mp, situat în municipiul Călăraşi, Complex Micro 6, strada Stadionului, nr. 28 bis.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/23.03.2017 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a unui imobil – teren în suprafaţă de 1493 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3, pentru realizarea Proiectului ,,Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Călăraşi”, având ca obiectiv principal dezvoltarea unui port turistic.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2017 ale S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare.
 13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călăraşi în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de interes public ,,Modernizare LES 20 KV CHICIU”, Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călăraşi în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de interes public ,,Alimentare cu energie electrică – Baza Portuară Mal Stânga Dunăre din zona Chiciu Km 371 – km 372 – S.C. MOTOR TRANS S.R.L.”, Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Diverse.

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

 

 

Nr. 1028                                                                          Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 20.04.2017                                                          Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive