Home / Actualitate / 16 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

16 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

            În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

           Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 25.07.2018, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale în municipiul Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive și selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul:„Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului’’ finanțat din Programul Operațional Regional (POR)2014-2020,Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ,Prioritatea de investiții  4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare ,Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI LOCUINȚE ANL PENTRU SPECIALIȘTI” situat în municipiul Călărași, str. PRELUNGIREA INDEPENDENTEI NR.5A, cazarma 346, incinta 1.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărții Funciare nr. 7099 a localității Călărași.
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași.
 9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil-teren cotă indiviză, teren aflat sub construcție, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în Călărași, str. Mușețelului, nr. 1A, în suprafață de 16.09 mp, către Manea Gabriel și Manea Florentina.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călărași.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către SC ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr. 2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune – CL1,, respectiv nr. 1537/12.08.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2,,.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către municipiul Călărași și a primirii spre administrare de către SC ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate de către SC ECOAQUA S.A. Călăraşi în cadrul contractelor nr.2202/20.10.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apă potabilă Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi şi conducte de aducţiune –CL1,, , respectiv nr.1537/12.08.2009 – ,,Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi – CL2,,.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 102/24.06.2015 privind aprobarea aderării Municipiului Călărași la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala județul Călărași.
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului –teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în  Călărași, str. Stadionului, nr. 28 bis,  în suprafață de 153 mp, identificat  cu numar cadastral 29538 și carte funciara nr. 29538 a municipiului Călărași  către S.C. CCIF S.R.L. (cod de indentificare fiscala 1913329), reprezentat prin asociat unic Floreanu Ion.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu în vederea achiziționării a 4 autobuze pentru efectuarea transportului public local delegat prin atribuire directă către S.C. ALI TRANS COM SRL
 17. Diverse

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Nr. 1156                                                                         Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 19.07.2018                                                        Cs. jr. Sârbu Mărgărit

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive