Home / Actualitate / 17 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Noiembrie 2019

17 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Noiembrie 2019

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 19701 din 21.11.2019;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Noiembrie 2019, ora 1100, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul judeţului Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19539 din 20.11.2019, raportul DDRRE, nr. 19540 din 13.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               2.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Călărași, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementului riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod E-MS ROGB-137, Interreg V-A Romania-Bulgaria către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19681 din 21.11.2019, raportul DDRRE, nr. 19682 din 20 .11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Asociere între Județul Călărași, Fundația SERA România și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași cu privire la înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19543 din 20.11.2019, raportul DDRRE, nr. 19544 din 20 .11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru Contractul nr.13188/ 31.07.2019 privind delegarea gestionării serviciului de operare a Centrului pentru managementul integrat al deşeurilor Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi, transportul deşeurilor reziduale de la staţiile de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești, precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din judeţul Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19604 din 21.11.2019, raportul DDRRE, nr. 19605 din 20 .11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               5.Proiect de hotărâre privind actualizarea planului anual de evoluție a tarifelor/ taxelor aferent proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Călărași”, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19606 din 21.11.2019, raportul DDRRE, nr. 19607 din 20 .11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19691 din 21.11.2019, raportul Direcției Economice, nr. 19692 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               7.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unele unităţi de cult, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19518 din 19.11.2019, raportul Direcției Economice, nr. 19519 din 19.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului de funcționare a acesteia, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19410 din 18.11.2019, raportul Direcției de Urbanism, nr. 19411 din 18.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Urbanistice;

9.Proiect de hotărâre pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19494 din 19.11.2019, raportul Direcției Economice, Comp. Guvernanță, Serv. Juridic, nr. 19495 din 13.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               10.Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19231 din 13.11.2019, raportul Direcției de Urbanism, nr. 19232 din 13.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19445 din 18.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19446 din 18.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

               12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19357 din 15.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19358 din 15.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2019-2020, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19679 din 21.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19680 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

               14.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Călărași”, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19673 din 21.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19674 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget Finanțe;

15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19699 din 21.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19700 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea denumirii  Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul de asistență maternală – management de caz pentru asistenți maternali profesioniști și copilul aflat în plasament la asistenți maternali profesioniști, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19704 din 21.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19705 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

17.Proiect de hotărâre privind restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești și organizarea în 2 servicii rezidențiale pentru adulți respectiv, în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești (CIA) și Centrul de Abilitare și Reabilitare Ciocănești (CAbR), însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 19706 din 21.11.2019, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19707 din 21.11.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

18.Diverse

               PREŞEDINTE,                                                                         AVIZEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                     SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,

                                                                                                                              Emil MUȘAT

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Valentin BARBU, candidatul PNL la președinția CJ Călărași: “Oamenii ne primesc cu bucurie, ne arată încredere și sprijin!”

Județul Călărași, locul pe care îl numim “acasă”, are nevoie de oameni care îl iubesc …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive