duminică , 18 februarie 2024
Home / Actualitate / 20 de proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

20 de proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

            Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Aprilie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică în Județul Călărași” și aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călărași ”General de brigadă BARBU PÂRÂIANU” și Inspectoratul de Poliție Județean Călărași

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională Călărași

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31.12.2018 în cursul exercițiului bugetar 2019

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului  total al cheltuielilor de funcționare ale Centrului de zi pentru primire copii școlari și preșcolari din comunele  Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare, pentru anul 2019

            6.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă asistată în Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Călărași, pentru anul 2019

            7.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în administrarea Centrului de Asistență Medico–Socială Călărași

            8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, str. Grivița, nr. 165, județul Călărași

            9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 234/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru Socio – Cultural Călăraşi – fost Palat Administrativ – faza DALI, taxe, avize”

            10.Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui bun mobil către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” Călărași în cadrul proiectului ”Managementul riscurilor și protecției împotriva inundațiilor în regiune transfrontalieră Călărași și Polski Trambesh, cod Ro-Bg 137

            11.Proiect de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris

            12.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii 157/2018 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie „Modernizarea și reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500″

            13.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 39/2019 pentru aprobarea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500″ şi a cheltuielilor legate de acesta

            14.Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, pentru achiziţionarea unor bunuri în vederea dezvoltării Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Ciocăneşti

            15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

            16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 68/2003 privind înființarea Centrului de Asistență Medico-Socială, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții, modificată și completată

            17.Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Călărași la Rimini, Italia, în perioada 07 – 11 Mai 2019

            18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 11/2018 privind numirea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi

            19.Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia județeană privind incluziunea sociala

            20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Cabinetul Președintelui precum şi pentru serviciile publice din subordinea acestuia

            21.Diverse

 

                  PREŞEDINTE,                                                                             AVIZEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

Nr. 321

Emisă la Călărași

Astăzi, 18.04.2019

 

Întocmit,   Deliu Vetuța

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …