Home / Actualitate / 23 de proiecte pe ordinea de zi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi

23 de proiecte pe ordinea de zi la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Călărași la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Sud Gaze”

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Călărași cu Asociația Club Sportiv ÎNAINTE Modelu

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă FOTBAL CLUB AGRICOLA Borcea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Olteniţa

5.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru zonă liberă Călăraşi” aflat în domeniul public al județului Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului „fostul Spital Gurbăneşti” aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului „fostul Spital TBC Dor Mărunt” aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Teren Punct Trecere Frontieră Călăraşi – Silistra” aflat în domeniul public al județului Călărași

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărții Funciare nr. 27259 a localității Călărași (sediul Casei de Asigurări de Sănătate Călărași)

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului ”Palat administrativ” cu nr. Cadastral 29844 (sediul Instituției Prefectului – Județul Călărași)

14.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Călărași

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”CORP NOU DE SPITAL LA SPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARI” – faza STUDIU DE FEZABILITATE

16.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licențe de traseu Societății DINAMIC JOB SRL în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI  SAMARIAN“  Călăraşi

18. Proiect privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea adoptării unei soluții temporare de delegare a operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, limitată în timp până la finalizarea procedurii competitive

20.Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași

21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 34/2017 privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

24. Diverse

 

                 PREŞEDINTE,                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI,

                 ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                    Emil MUȘAT  

   

                                                                                                                                                                 Întocmit, redactat,

                                                                                                                                                                    Toma  Maria

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …