Home / Actualitate / 28 de proiecte – DISPOZIŢIE​ privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

28 de proiecte – DISPOZIŢIE​ privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE​ privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 30 August 2018, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru zonă liberă Călăraşi” aflat în domeniul public al județului Călărași

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului „fostul Spital Gurbăneşti” aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi

  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului „fostul Spital TBC Dor Mărunt” aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei construcții, proprietate publică a județului Călărași, aflată în administrarea Spitalului de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unei părţi din imobilul situat în Municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 16, Judeţul Călăraşi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local Șoldanu, în proprietatea Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 47/2018 privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei–cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 6/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Călărași cu Asociația Club Sportiv Înainte Modelu

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Sportivă FOTBAL CLUB AGRICOLA Borcea

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Călăraşi cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Olteniţa

13.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

15.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie  „Modernizare drumuri pentru acces la Complex Rezidențial de Locuințe, Frumușani Rezidențial Parc” –  Faza: Proiect Tehnic de Execuție

17.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandate special domnului Fulga Marius Eugen în vederea exercitării atribuțiilor județului Călărași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOMANAGEMENT SALUBRIS”   

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 110/2018 privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului "Mediul real, interactiv și virtual pentru muzeele din zona transfrontalieră româno – bulgară a Dunării de Jos" în cadrul Programului INTERREG VA România – Bulgaria

19.Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrării – obiectiv de investiții ”Dezvoltare turistică a brațului Borcea – Călărași – port turistic de agrement”

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

21.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi

 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei integrale a Planului de Selecție pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi

23.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași     

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

26.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

27.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 67/2013 privind constituirea Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

 28.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi

29.Diverse

 

                  PREŞEDINTE,                                                                             AVIZEAZĂ,

                ec. Vasile ILIUȚĂ                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI,

 Emil MUȘAT

 

Nr. 201

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 24.08.2018

 

Întocmit, redactat,

    Deliu Vetuța

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive