Home / Actualitate / 30 de proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară

30 de proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară


???? Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire centrală electrică fotovoltaică (CEF) Pelicanu (montare grupuri generatoare fotovoltaice – GGF, montare învelitoare de putere, structură de montaj module fotovoltaice, tablouri, reţele electrice de cablu aferente instalaţiei de utilizare a CEF, realizare staţie de transformare, instalaţie de legare la pământ, instalaţie de protecţie împotriva supratensiunilor şi trăznetului, amenajare drum de acces, împrejmuire)”, situat strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17 bis, nr. cadastral CF26563 şi strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 17C, nr. cadastral 34224, municipiul Călărași, județul Călărași.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ansamblu rezidenţial cu locuinţe individuale tip”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 72, (tarlaua 65, parcela 18/2), judeţul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Nourp Group S.R.L. – secţie confecţionare, spălare şi curăţare articole”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ing. Coarnă Teodor, nr. 3B, judeţul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Parc fotovoltaic cu capacitatea instalată de 28MWh”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, judeţul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.03.2021 ,,privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice,,.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi de personal ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinaţia comerţ şi alimentaţie publică.

???? Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Locomotivei, nr. 2B, în suprafaţă de 2264 mp, număr cadastral 34241, cu destinaţia comerţ şi alimentaţie publică.

???? Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit pentru construire locuinţe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

???? Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor şi suprafeţelor imobilului având cartea funciară numărul 33996, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Păcii, nr. 152, judeţul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24869, cu suprafaţa de 17951 mp, situat în strada Varianta Nord, nr. 1, municipiul Călăraşi precum şi trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Călăraşi în domeniul public al UAT municipiul Călăraşi a celor 3 loturi rezultate din dezlipire.

???? Proiect de hotărâre privind dezlipirea în şase loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23867, în suprafaţă de 2738 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4, municipiul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind dezlipirea în cinci loturi a imobilului teren având numărul cadastral 23866, în suprafaţă de 3445 mp, situat în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, SUB 4, municipiul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a imobilelor cu numerele cadastrale 34328 și 34329 având suprafețele de 337mp respectiv 8 mp situate în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918.

???? Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – casă de locuit în suprafață de 137 mp. având nr. cadastral 29230, număr carte funciară 29230 și C2 în suprafață de 50 mp. având nr. cadastral 29230, număr carte funciară 29230 în favoarea doamnei Albu Ștefana.

???? Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin.

???? Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anişoara Iuliana.

???? Proiect de hotărâre privind aprobartea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a 5 (cinci) imobile – terenuri, aparţinând domeniului Privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, în vederea edificării unor locuinţe.

???? Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile – terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Rocada, nr. 2M, strada Rocada, nr. 2H, strada Rocada, nr. 2K, strada Rocada, nr. 2L, strada Rocada nr. 2J, în vederea edificării unor locuinţe.

???? Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, în proprietatea publică a municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași, a spațiilor reprezentând apartamentul 2 cu numărul cadastral 34226-C1-U2 și cartea funciară nr. 34226-C1-U2, reprezentând sediul Consiliului Local al municipiului Călărași.

???? Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri ale consiliului local privind atribuirea denumirii unei străzi precum și acordarea titlului de Cetățean de onoare post mortem al municipiului Călărași.

???? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2023.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2021 privind contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.

???? Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copii proveniţi din familii defavorizate.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate in municipiului Călărași.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/25.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiului Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind alipirea a cinci terenuri situate în intravilanul municipiului Călărași, având numerele cadastrale 31884, 30292, 30768, 30893 și 34763.

???? Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, doamnei Ştefan Septimia Aurora – medic primar de medicină internă.

???? Diverse.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive