Home / Actualitate / 6 proiecte – convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

6 proiecte – convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE​  privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară

          Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi ,

          Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) lit. (a) din  Legea  administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

                              Articol unic: Se convoacă Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 01 Octombrie 2018, ora 1300, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

               1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual județean pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018

               2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

               3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

               4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2018 privind aprobarea documentației şi indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”CORP NOU DS+P+5E ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAŞI”, Faza – Studiu de Fezabilitate

               5.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I S.A, a amplasamentului str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1918, Nr. 2-4 Municipiul Călărași, Județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași”

               6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului cu Nr. cadastral 29806, aflat în domeniul public al județului Călărași (Cazarma 346)

 

                           PREȘEDINTE,                                                                           AVIZEAZĂ,

                         ec. Vasile ILIUȚĂ                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                             Emil MUȘAT

                                                        

Nr. 241

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 27.09.2018

 Întocmit, redactat,

    Deliu Vetuța                                                                                                                       

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …