Home / Actualitate / COMUNICAT DE PRESĂ privind stadiul proiectelor cu finanțare europeană

COMUNICAT DE PRESĂ privind stadiul proiectelor cu finanțare europeană

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Primăria Municipiului Călărași  are în prezent semnate 21 de contracte de finanțare în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate astăzi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, și urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) să semneze încă 9 contracte de finanțare în valoare totala de 10,8 milioane Euro.

 

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călărași  s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției  sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanțabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge  2% contribuția PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinta de județ din țară.

 

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași  a pregătit și a depus la ADR Sud Muntenia 15 proiecte în valoare  totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

 

Astfel, Călărași  este primul municipiu resedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii București, în valoare de 9,35 milioane Euro.

 

Totodată, Primăria Municipiului Călărași  a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

 

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează:

-achiziții de servicii

-achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări,

-achiziții furnizări  de bunuri

 

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

 

Menționăm faptul că, deși activitățile de achiziție de realizare proiect tehnic și execuție lucrări sunt în derulare, acestea vor fi considerate ca fiind îndeplinite abia la semnarea contractelor respective, deci la finalizarea achizițiilor.

 

Pentru informarea reală și obiectivă,  un proiect parcurge de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste 2 ani.

 

 1. Pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc);
 2. Depunere la finanțator și evaluare;
 3. Semnare contract de finanțare;
 4. Implementare:
  1. Pregătire documentații achiziții (realizare SF);
  2. Realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc);
  3. Întocmire documentație tehnică PT și avizare-autorizare;
  4. Execuție lucrări;
  5. Recepție lucrări;
  6. Echipare și dotare;
  7. Instruire personal utilizare;
  8. Activități de informare și publicitate;
  9. Activități de consultanță;
  10. Activități de promovare;
  11. Activități de auditare prin audit externalizat;
  12. Activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc);
  13. Punere în funcțiune.
 5. Sustenabilitatea proiectului ( asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

 

Stadiul implementarii la data de 14 iulie 2020

1 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POȘTA VECHE din municipiul Călărași

-proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor – estimare recepție: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

2 Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași

-proiectul se află în evaluare achiziția de realizare PT și execuție lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2020;

3 Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călărași

-proiectul se află în etapa de realizare documentația PT , urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

4 Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; sunt in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna februarie 2021;

5 Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str.Bucuresti- str.Prel.Bucuresti)

– proiectul se află în evaluare achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna aprilie 2021;

6 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

7 Imbunatatirea transportului public de calatori in municipiul Calarasi si cresterea performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

8 Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info calatori, e-tiketing, statii calatori

-proiectul se află în etapa depregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

9 Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete in municipiul Călărași

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

10 Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

1 Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada

-proiectul se află în etapa de finalizare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna octombrie 2021;

12 Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)

-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

13 Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari (Scoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

14 Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice SF ANTIM IVIREANUL

-contract de finantare semnat in data de 09.07.2020

15 Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență

Partener : Municipalitatea Belene (Bg)

-achizitia de echipamente este realizata in proportie de 90% ; proiectul se va finaliza in septembrie 2020;

16 Imbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Calarasi – Silistra

Parteneri : UAT Judetul Calarasi

Municipalitatea Silistra(Bg)

Probleme in implementare: neasigurarea de catre Consiliul Judetean Calarasi a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat in prezent de baza nautica apartinand CSM Calarasi)

17 Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi

-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

18 Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri simplificate pentru cetateni la nivelul administratiei publice Calarasi

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de consultant si sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

19 Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni

– a fost semnat contractul de executie lucrari; se estimeaza instalarea sistemului in luna august 2020

20 Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași

– in prezent se executa lucrari de constructii; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza finalizarea lucrarilor in luna mai 2021;

21 Inființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finantat de Agentia Fondului de Mediu)

-a fost semnat contractul de furnizare si instalare echipamente (statii de reincarcare); se estimeaza punerea in functiune a celor 4 statii in jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractual de finanțare.

 

BIROUL DE PRESĂ

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive