Home / Anunturi / Consiliul Judeţean Călăraşi organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea imobilului reprezentând ”Stație de oxigen”

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea imobilului reprezentând ”Stație de oxigen”

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionarea imobilului reprezentând ”Stație de oxigen”, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 210 din 23.12.2019 privind aprobarea concesionării imobilului ”Stație de oxigen” aflat în domeniul public al județului Călărași.

După adjudecare, destinația imobilului va fi depozit de mărfuri, comercializarea acestora și prestări servicii.
Imobilul se află situat în municipiul Călărași, șoseaua Chiciului (DN 3B), județul Călărași.

Imobilul ce va fi concesionat are teren în suprafață totală de 1046 m.p. din care 262 m.p. suprafață construită totală la sol.
Redevenţa minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru concesionarea terenului descris este de 18.473 lei/an.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată zilnic de la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, Compartiment Patrimoniu, începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a VI – a, până pe data de 23.01.2020, ora 12oo, la preţul de 200 lei, cu plata în numerar la casieria concedentului.

Garanţia de participare la licitaţie este de 2.000 lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.01.2020, ora 12:00. Solicitările privind eventualele clarificări vor fi depuse la Registratura concedentului până la data menţionată anterior.
Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în Documentaţia de atribuire şi vor fi depuse în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, la Registratura concedentului, până pe data de 10.02.2020 , ora 12:00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10.00 în data de 11.02.2020, în prezenţa tuturor ofertanţilor.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi – Secţia Civilă, situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax : 0242/315736, judeţul Călăraşi.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Cristina Boboc, la Consiliul Judeţean Călăraşi, telefon 0242/311301, int. 141.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Crăciun Fericit tuturor!

Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive