Home / Actualitate / Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 31 ianuarie

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 31 ianuarie

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 31.01.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei ROŞCA SANDRA TEODORA şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
 3. Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social şi cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.
 4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică – faza Proiect Tehnic pentru investiţia ,,Amenajare peisagistică şi modernizare Bulevardul Nicolae Titulescu între strada Cornişei şi strada Locomotivei.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică – faza D.A.L.I ,,Canalizare pluvială strada Năvodari, tronson : Prelungirea Luceafărului – strada Victoriei, Municipiul Călăraşi”.
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a imobilului teren şi construcţii – Complexul Sportiv Municipal ,,Dunărea Călăraşi”, aflat în domeniul public al municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 39.
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii proprietăţii imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 72 – Şcoala nr. 4 din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii proprietăţii unui imobil din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului judeţean Călăraşi, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a imobilului teren şi clădiri, cu excepţia imobilului teren şi clădire în suprafaţă totală de 706 mp (C1 – 359 mp şi teren – 347 mp), situate în municipiul Călăraşi, strada Eroii Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 36.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea şi acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Călăraşi pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Locuinţă P+1”, situat în municipiul Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16-16 bis.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare de Destinaţie din Anexă Gospodărească în Spălătorie Auto”, situat în municipiul Călăraşi, strada Griviţa, nr. 383.
 14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 335 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Dan Mateescu, nr. 13, număr cadastral 27024 (T65, P-14/3, lot 23), în favoarea domnului NICOLESCU ŞTEFAN COSMIN.
 15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum şi a ,,Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărașiˮ.
 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Vasile Culică, nr. 18, în suprafaţă de 335 mp, în favoarea domnului Gugu Aurelian – Ionuţ.
 17. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/30.08.2017 privind completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78 din 10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare.
 18.  

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …