Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Consiliului Local în şedinţă ordinară

Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

 

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară joi, 28.09.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Locuinţă Parter”, situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 64-66.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Reglementare Construire Locuinţă P+M în zonă de Protecţie Monumente”, situat în municipiul Călărași, strada I.H. Rădulescu, nr. 27.
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Dr. Ing. CIULINARU ION”, accesului auto şi pietonal situat în zona de nord a municipiului Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice de interes local, Direcţia Poliţia Locală Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de personal din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/25.07.2002 privind darea în folosinţă gratuită şi administrare a unui teren de 1500 mp Clubului Sportiv Municipal Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78 din 10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 33, în suprafaţă de 254 mp, identificat cu numărul cadastral 26282şi carte funciară nr. 26282 a municipiului Călăraşi, către doamna VLAD DIDA LILIANA.
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Stadionului, nr. 28 bis, în suprafaţă de 153 mp, identificat cu număr cadastral 29583 şi carte funciară nr. 29583 a municipiului Călăraşi, către S.C. CCIF S.R.L., cod de identificare fiscală 1913329.
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.10.2017 – 31.12.2017.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 13.  

 

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1851                                                                       Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 22.09.2017                                                          Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive