Home / Actualitate / Cristian Sefer, Deputat de Călărași, interesat de oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară

Cristian Sefer, Deputat de Călărași, interesat de oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară

”Carol I”. Ce i-a răspuns ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa!

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer a adresat în luna martie a acestui an o întrebare ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, solicitând detalii în legătură cu oportunitatea taxei percepute de la studenţi pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”.

Iată mai jos textul integral al acestei solicitări:

„Stimate domnule ministru,

Un element esențial în acumularea de cunoștințe de către studenți este accesul la informație, atât ca și informație primită prin intermediul cadrului didactic universitar în timpul cursurilor, cât și prin studiu individual, un factor important reprezentând studiul fondului de carte, deținut de bibliotecile publice.

Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, aprobat prin  Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3039/2014, s-a reglementat metodologia de finanțare din alte surse decât din  bugetul de stat, respectiv taxele ce pot fi colectate de la utilizatorii BCU.

În contradicție cu necesitatea sprijinirii studenților în vederea desfășurării procesului educațional, BCU a instituit o taxă de acces pentru studenți.

Din aceste considerente, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați procentul taxelor încasate de la studenți din bugetul total al BCU, respectiv necesitatea și motivația instituirii unei taxe de acces la resursele bibliotecii impuse studenților.

Vă asigur de toată consideraţia mea.”

Deputat
Cristian George SEFER”

Iată şi răspunsul oferit de ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa

“Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 3480A/2018, având ca obiect „Oportunitatea taxei percepute de la studenţi pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară Carol I”, vă comunic următoarele:

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 26/2017perivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale- Anexa 4a Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”(BCU) este o instituţie de drept public, de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), finanţată integral de la bugetul de stat, cu drept de a realiza venituri proprii din obiectul de activitate.

La BCU „Carol I” au acces următoarele categorii de utilizatori: cadre didactice, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din învăţământul superior din străinătate şi din învăţământul preuniversitar, studenţi, masteranzii şi doctoranzi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, studenţi, masteranzi şi doctoranzi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale; cercetători din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, cercetători care nu fac parte din reţeaua MEN; elevi de liceu; specialişti din diferite domenii ale culturii şi ştiinţei; alte categorii de utilizatori.

 Astfel, în conformitate cu art. 70 alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002: „Susţinerea financiară şi logistică a bibliotecilor se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducere fiecărei biblioteci pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul bibliotecar intern şi internaţional.”

De asemenea, la art. 3 din Legea nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ se prevede: „Susţinerea bibliotecilor din învăţământ se poate realiza şi din alte venituri provenind din:

  1. a) tarife percepute de la utilizatorii prevăzuţi în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare de către bibliotecile centrale universitare, bibliotecile din învăţământul superior…

Menţionăm că procentul taxelor încasate de la utilizatori, pentru toate serviciile oferite de bibliotecă, reprezintă 12% din bugetul total al BCU „Carol I”.

Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă sigur, stimate domnule deputat, de toată consideraţia mea.”

Valentin Popa
Ministru

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …