Home / Actualitate / DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Iunie 2018, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Pascu Violeta

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea participării la activităţile Comisiilor şi Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Călărași cu Fundația SERA România și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași pentru realizarea obiectivului de investiții ”Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Călărași”

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și Ministerul Afacerilor Interne în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică, Inspectoratul de Jandarmi Călărași, Municipiul Călărași”

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de finanțare între Județul Călărași din România și Raionul Călărași din Republica Moldova

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018 și a Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2018
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 103/2008 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi

13.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății ALI TRANS COM S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate special

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială Profilul Consiliul de Administrație, Matricea Consiliului de Administrație, Profilul Candidatului și Matricea de evaluare a candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călărași

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești

18.Diverse

 

                  PREŞEDINTE,                                                                           AVIZEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

 

 Nr. 148

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 22.06.2018

Întocmit,

Deliu Vetuța

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

VIDEO – Valentin Dumitru Deculescu este noul prefect al județului Călărași

Prin Hotărârea de Guvern nr. 346/2024, domnul Valentin Dumitru Deculescu a fost numit în funcția …