Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

          DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, vineri, 12.05.2017, ora 13.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii, oportunităţii elaborării și depunerii cererii de finanțare cu titlul SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ÎNFIINŢARE G.A.L. CĂLĂRAŞI ŞI ELABORARE S.D.L. ZONE URBANE MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, POCU/137/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă şi non-romă), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent cu cele aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni în contextul mecanismului de DLRC – ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”- orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa Prioritară 5 –Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9  –  Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă şi non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de D.L.R.C., a cheltuielilor legate de acesta şi a acordului de parteneriat în vederea depunerii şi implementării lui.

Primar, Drăgulin Daniel Ştefan

 

Nr. 1136                                                                             Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                              Secretarul municipiului,

Astăzi, 10.05.2017                                                               Cs. jr. Sârbu Mărgărit                                     

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive