Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

 

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară marţi, 24.10.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Complex Agrement – P.U.Z”, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 74, lot 1, 2, 3.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G., alipire, modificare funcţiune în industrie/depozitare, unităţi agricole şi prestări servicii”, situat în municipiul Călărași, strada Varianta Nord, nr. 12.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Desfiinţare Corp C1, Modernizare sală conferinţe P+M şi Construire terasă acoperită – Modificare de temă la A.C. nr. 159/20.07.2014”, situat în municipiul Călărași, strada Plevna, nr. 174.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Unitate nouă de producție pentru sticlă sekurit Saint – Gobain Glass România S.R.L.”, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 17.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi precum şi aprobarea Regulamentului de gestionare a populaţiei canine din municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru investiţia ,,Reabilitare clădire Hala Piaţa Agro – Alimentară (Hala Legume – Fructe)”.
 9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 4, în suprafaţă de 173 mp, în favoarea domnului TUDOSE PETRICĂ.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 534 mp, situat în curtea Colegiului Economic Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 199 (fost 186) de la doamna Crişcov Maria Eugenia.
  ​Diverse

 

 

 

                                            Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

Nr. 2006                                                                       Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 17.10.2017                                                          Cs. jr. Sârbu Mărgărit

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …