Home / Actualitate / Dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun la ghișeul Direcției de Asistență Socială

Dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun la ghișeul Direcției de Asistență Socială

Dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri) se depun, începând cu 16.10.2023, la ghișeul Direcției de Asistență Socială, iar dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul SPCT-AFL Călărași (fost bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare între orele 08:30 -14:00.

◾️ Formularele de cerere se găsesc la ghișeele DAS, SPCT-AFL și ale Primăriei municipiului Călărași. Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi puse la dispoziția solicitanților de către DAS pentru acele persoane care au domiciliul pe raza Municipiului.

???? Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul DAS, individual pentru ajutoarele de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri, gaze naturale şi energie electrică, iar pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică depunerea se va face individual sau prin reprezentanții asociațiilor de proprietari.

▶️ De asemenea, acestea vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Călărași, respectiv https://das.primariacalarasi.ro/, împreună cu documentele necesare, cuatumul ajutoarelor de încălzire și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Astfel documentele vor putea fi transmise și on-line la adresa de e-mail: ajutorincalzire@das.primariacalarasi.ro

Pentru informatii suplimentare, vă puteți adresa la telefonul: 0242/313151.

️ ️ Cine depune cererea:
Titularul certificatului de incalzire a locuintei este:

– proprietarul locuinţei;

– persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;

– titularul contractului de închiriere;

– alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

– reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Cererea dactilografiată se va completa cu numele titularului în mod clar, va fi datată și semnată de acesta.
???? Termenul limită de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru luna noiembrie 2023 este până la 20.11.2023. După această dată, cererile vor fi înregistrate, dar consumatorii vor primi acest ajutor după cum urmează:

  • incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus actele pana la data de 20 a lunii respective;
  • incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus actele dupa data de 20 a lunii respective.
    Care este obligația beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuințelor:
  • să informeze municipalitatea de reședință cu privire la orice modificare a componenței familiei sau a venitului care poate duce la modificarea ajutorului acordat.
  • modificările se anunță prin depunerea unei noi cereri și declarații însoțite de documentele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea lor.
    ‼ Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire!

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …