Home / Actualitate / EVALUAREA ACTIVITĂŢII JANDARMERIEI CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2017

EVALUAREA ACTIVITĂŢII JANDARMERIEI CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2017

Astăzi, 19 ianuarie a.c., la Sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a avut loc „Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2017”.

La această activitate, au participat directorul Direcției de comunicații și tehnologia informației din cadrul IGJR, – domnul colonel Cristian BĂLUȚĂ, prefectul judeţului Călăraşi – domnul George IACOB, președintele Consiliului Județean Călărași – domnul Vasile ILIUȚĂ, primarul municipiului Călărași – domnul Daniel Ștefan DRĂGULIN, personalități politice din cadrul Parlamentului României, şefii structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Călăraşi cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi efective ale unităţii.

 

 

EVALUAREA

activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2017

 

 

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2017 s-a desfăşurat pe baza şi pentru punerea în aplicare a documentelor programatice de nivel superior, eforturile fiind direcţionate în realizarea obiectivelor specifice stabilite prin Planul de management, grupate după cum urmează:

          Creşterea performanţei structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor

          Creşterea performanţei structurilor de suport

          Creşterea performanţei în domeniul capacităţii instituţionale

 

În scopul realizării obiectivelor propuse, au fost stabilite direcţii concrete de acţiune și au fost adoptate măsuri permanente de îmbunătățire a activităţilor, iar pentru misiunile şi activităţile executate, s-au desfăşurat analize temeinice, pentru determinarea raportului resurse folosite/ costuri/ rezultate previzionate.

 

 Creşterea performanţei activităţilor operative

 

          Ordine şi siguranţă publică

Obiectivul principal care a stat în atenţia inspectoratului pe linia misiunilor de ordine publică a fost creşterea performanţei structurilor operative  în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguranţă publică prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică şi menţinerea la un nivel înalt a pregătirii profesionale, în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor. 

Astfel, pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost executate 5416 misiuni de ordine publică în care au fost angrenaţi 12938 de jandarmi, înregistrându-se o creştere de 109 de misiuni faţă de anul 2016 .

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 342 misiuni de asigurare a ordinii publice fiind angrenaţi 2420 jandarmi.

Structurile de ordine publică au intervenit pentru aplanarea unor conflicte, precum şi pentru luarea măsurilor legale privind ordinea şi siguranţa publică la un număr de 64 sesizări prin S.N.U.A.U. „112” şi prin alte mijloace (faţă de 22 în anul anterior), existând o preocupare constantă a conducerii inspectoratului pentru rezolvarea cu operativitate a urgenţelor cetăţenilor prin reducerea timpului de reacţie de la preluare şi până la prezenţa echipelor de intervenţie la locul producerii evenimentului.

          Participarea la menţinerea ordinii publice s-a concretizat prin asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, săptămânal analizându-se situaţia operativă şi eficienţa misiunilor executate în scopul îmbunătăţirii activităţilor (4756 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 9469 jandarmi, fiind executate 3331 patrule mixte constituite atât în mediul urban (2217 patrule mixte) cât şi în mediul rural (1114 patrule mixte), înregistrând o creștere  cu 6,6 %  faţă de anul 2016).

          Activitatea de prevenire a faptelor antisociale s-a executat independent sau împreună cu alte instituţii în baza protocoalelor şi a programelor de parteneriat (2 proiecte locale şi 15 programe de parteneriat educaţional, desfăşurând un număr de 184 activităti de prevenire în instituţii de invăţământ, în spaţiul public dar şi în incinta arenelor sportive, fiind distribuite 5794 materiale informative).

Numărul faptelor de natură penală sesizate de către personalul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, pe timpul misiunilor proprii şi în cooperare cu personalul inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, în anul 2017 a fost de 220 fapte de natură penală, 17 în acţiunile proprii şi 203 în acţiunile cu poliţia (74 în mediul urban şi 146 în mediul rural), faţă de anul 2016 când au fost sesizate un număr de 278 fapte de natură penală.

Au fost depistaţi şi identificaţi un număr de 202 făptuitori, 16 făptuitori în acţiunile proprii şi 186 făptuitori în actiunile în cooperare cu poliţia.

În perioada supusă analizei au fost constatate şi aplicate un număr de 983 sancţiuni contravenţionale, (579 aplicate în mediul urban şi 404 în mediul rural), faţă de anul precedent când au fost aplicate 1833 sancţiuni contravenţionale.     

Pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere în anul 2017 s-au desfăşurat 332 de acţiuni,  în 149 localităţi, folosindu-se un efectiv de 396 jandarmi.

 

          Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi asigură protecţia unui număr de 15 obiective, toate prin exceptare de la plată (8 aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 3 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, 3 aparţinând Ministerului Finanţelor Publice şi 1 aparţinând Curţii de Conturi a României) și paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la 304,5 km conducte de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A.

            Totodată, executăm paza transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Călăraşi şi în beneficiul propriu, paza transporturi de produse cu caracter special în beneficiul propriu şi protecţie transporturi corespondenţă clasificată împreună cu lucrători ai  Direcţiei Judeţene de Informaţii Călăraşi.

La nivelul unităţii, în scopul diminuării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate pentru fiecare obiectiv, a fost lărgită, după caz, aria competenţelor subofiţerilor care execută misiuni de pază, prin includerea în atribuţiile acestora, a unor măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea faptelor de natură contravenţională şi infracţională, atât în interiorul obiectivelor, cât şi în zonele adiacente acestora.

Eficienţa măsurilor întreprinse s-au concretizat în prevenirea penetrării dispozitivelor de pază şi pătrunderii prin efracţie în obiective, asigurarea ordinii şi siguranţei publice pentru desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţilor la obiectivele din competenţă, în prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse petroliere din conductele magistrale, în prevenirea comiterii de fapte ilicite în zona obiectivelor şi conductele magistrale de transport produse petroliere.

Cooperarea interinstituţională

Structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au executat în cooperare/ colaborare cu alte structuri un număr de 318 de misiuni, cu un efectiv de 1049 jandarmi. Dintre aceste misiuni, 150 de misiuni au fost executate cu structuri MAI, cu un efectiv de 451  jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate un număr de 117 de misiuni, cu un efectiv de 413 jandarmi, 22 de misiuni au fost executate cu organele judecătorești, cu un efectiv de 87  jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate un număr de 34 de misiuni, cu un efectiv de 107 jandarmi, 133 de misiuni au fost executate cu alte instituții/structuri ale statului, cu un efectiv de 414 jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate un număr de 178 de misiuni, cu un efectiv de 534  jandarmi.

Au fost organizate și executate 13 acţiuni speciale  în cooperare cu DIICOT/ BCCO pentru  efectuarea unor acte procedurale cu un efectiv de 97 de jandarmi, comparativ cu anul 2016 când au fost executate un număr de 5 acţiuni cu un efectiv de 61 de jandarmi.      

În cooperare cu D.J. Informații și ISU, am organizat și executat exercițiul tactic “Organizarea și executarea intervenției la Judecătoria Municipiului Olteniţa”.

Au fost iniţiate activităţi de cooperare/colaborare, fiind solicitat mandatul Inspectorului general al Jandarmeriei Române pentru încheierea următoarelor documente de colaborare:

– Program de parteneriat cu Consiliul județean Călărași și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;

– Plan de colaborare cu Primăria Călărași privind gestionarea problematicii ridicate de identificarea și capturarea animalelor sălbatice, fără stăpân și insectelor periculoase pentru om pe raza municipiului Călărași.

 

         Creşterea performanţei activităţilor de suport

 

          Starea şi practica disciplinară

În anul 2017 au fost acordate un număr de  353 recompense faţă de 363 în anul 2016, nu au fost cazuri de trimitere a cadrelor unităţii în faţa consiliului de judecată sau de onoare, a fost aplicată o sancţiune disciplinară unui subofiţer şi nu au fost înregistrate cazuri de corupţie în rândul personalului inspectoratului.

 

Logistică

Cu toate greutăţile datorate lipsei de personal de specialitate, dotarea insuficientă şi alocările precare de fonduri prin efortul susţinut al personalului logistic a fost asigurat permanent suportul pentru îndeplinirea tuturor misiunilor unităţii.

Prin gestionarea eficientă a fondurilor alocate, în special a celor pentru investiţii s-a reuşit îmbunătăţirea dotării unităţii şi asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor ordonate.

Eforturile principale au fost orientate în sensul întreţinerii, exploatării şi repararii tehnicii din dotare în cele mai bune condiţii, folosirea autovehiculelor conform destinaţiei precum şi eficientizarea consumului de carburant.

Un mare accent s-a pus pe efectuarea pregătirii şi testării conducătorilor auto privind cunoştintele de legislaţie rutieră şi a normelor tehnice în vigoare privind regulile de întreţinere şi exploatare a tehnicii din dotare, activitate desfăşurată cu sprijinul cadrelor de poliţie, a personalului de specialitate psihologică şi medicală a M.A.I.

 

           Comunicaţii şi tehnologia informaţiei

 Comunicaţii

      Sistemul de comunicaţii a fost menţinut în regim de funcţionare permanent, asigurând necondiţionat căile de legătură destinate conducerii, cooperării şi înştiinţării necesare îndeplinirii misiunilor specifice.

     S-a avut vedere, de asemenea, dotarea unităţii cu mijloace specifice, consolidarea infrastructurii de comunicaţii şi, nu în ultimul rând, implementarea politicilor de securitate pentru sistemul informatic şi de comunicaţii al Jandarmeriei Române.

     Principalul obiectiv în anul 2017, a constat în  constituirea la nivelul inspectoratului a unui Centru de Comunicații Mobil- CCM IJJ Călărași pe  autoturism  Jeep Grand Cherokee.

      

Relaţii cu publicul

Activitatea de relaţii publice a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în instituţie, prin promovarea optimă a serviciilor acestei instituţii, a rolului pe care îl îndeplineşte în societate,  precum şi a modului activ în care această instituţie se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor pentru siguranţa şi în folosul acestora.

În anul 2017, activitatea inspectoratului a fost prezentată în presa locală în 235 articole, din care 184 în presa scrisă, 46 la radio şi 5 la televiziune, inspectoratul beneficiind de un grad de polaritate pozitiv-neutră, de 100%. Au fost organizate și desfășurate 4 conferințe de presă, s-au difuzat mass-media 48 buletine informative, conţinând informaţii despre activitatea inspectoratului, din care peste 95% s-au regăsit în presă.

Pe linia activităţii de relaţii cu publicul, s-a urmărit creşterea gradului de transparenţă a instituţiei, a solicitudinii faţă de problemele cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de primire a acestora. În perioada evaluată, au solicitat primirea în audienţă 2 persoane şi au fost înregistrate 31 petiţii.

 

          Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2018

 

În cursul anului 2017 odată cu lansarea celui de-al treilea apel în cadrul Programului INTERREG Romania-Bulgaria, fost identificată o oportunitate de atragere fonduri pentru instituţia noastră.

Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a aplicat în calitate de partener prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, în Proiectul “Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră”.

Proiectul are în prezent statusul – recomandat pentru finanţare şi aşteptăm punctajul final.

În ultimul trimestru al anului 2017 au fost identificate noi oportunităţi de absorbţie a fondurilor nerambursabile pentru Jandarmeria Română, în cadrul Programelor “LIFE” şi ”POCA” ce vor fi valorificate în primul semestru al anului 2018. Pentru aceasta,  inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a iniţiat contacte cu unităţile Jandarmeriei Române, beneficiare ale Proiectelor FEN din cadrul Programului ”LIFE” şi cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

Ca urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a reieşit posibilitatea antrenării Jandarmeriei Române în două Proiecte astfel :  

 

         Proiect în cadrul Programului “LIFE”

    Arii protejate – protejarea naturii şi biodiversităţii în zona fluviului Dunărea pînă la limita Deltei

    Faună : sturioni, acvilă, enot, vidră; eventual floră

    Judeţe : Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Tulcea

     Parteneri : Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Jandarmeria Română, Institutul de Biologie din cadrul Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Piscicole – sturioni Nucet DB.

 

          Proiect în cadrul “POCA”

 1. Consolidarea capacităţii administrative
 2. Parteneriat Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor – Jandarmeria Română
 3. Centru de pregătire – clădire verde pentru proiectul de la punctul “A” şi proiectul anterior LIFE (HD) anveloparea unei clădiri existente, panouri solare pentru apă caldă şi încălzire, panouri fotovoltaice, sală de pregătire, poligon arme cu tranchilizante, sală de şedinţe, birouri.

 

 

          Creşterea performanţei activităţilor operative

 • Perfecționarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigure ordinea publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros;
 • Instituirea pazei la obiectivul “sediul DIICOT”;
 • Executarea fără sincope a pazei și protecției instituționale;
 • Cunoaşterea situaţiei operative, diminuarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor care pot afecta securitatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă/ responsabilitate;
 • Realizarea în bune condiții a misiunilor de pază, protecție și intervenție ale infrastructurilor critice, luând măsuri de prevenire a daunelor din sustrageri ilicite, cum este cazul conductelor magistrale de transport al produselor petroliere;
 • Scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie;
 • Îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

 

          Creşterea performanţei activităţilor de suport

 • Atragerea de servicii și fonduri nerambursabile prin activități de asociere, colaborare și parteneriate cu actorii implicați în asigurarea climatului de liniște și ordine publică, de siguranță a cetățeanului – parteneriat ATOP;
 • Realizarea unui proiect de investiții având ca temă “Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară”;
 • Asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice inspectoratului;
 • Continuarea dezvoltării și operationalizarea la nivelul inspectoratului a Centrului  de Comunicații Mobil,  în vederea  asigurării nevoilor  de legătură  prin  toate categoriile de mijloace tehnice de comunicaţii şi tehnologia informației necesare misiunilor specifice și cooperării cu alte structuri de ordine publică şi siguranţă naţională.

 

 

 

 

Concluzii

 

Rezultatele obţinute sunt produsul lucrului în echipă la toate nivelurile, managementului eficient al resurselor, efortului susţinut, maturităţii şi profesionalismului personalului inspectoratului.

Activitatea desfăşurată în anul 2017 a fost foarte bună, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi fiind pregătit pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor specifice.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive