Home / Actualitate / Începând de azi noi măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19

Începând de azi noi măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE nr. 41 din 24.06.2021
privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției
pandemiei de COVID-19
Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în
data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României precum și analiza factorilor de risc
privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe
teritoriul României la data de 23.06.2021, realizată la nivelul Centrului Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției,
în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio–economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, art. 45
alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca activitățile
culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații
deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, în condițiile asigurării unei
suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană, cu obligativitatea purtării măștii
de protecție și doar dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Pagina 2 din 4
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin
documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din
spital etc.).
(3) În condițiile alin. (1) și prin excepție de la prevederile alin. (2) instituțiile de
cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer
liber, pot organiza activități cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune,
asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și respectarea
normelor de protecție sanitară.
(4) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și
desfășurarea activității cu un număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți
participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.2 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea numărului de
persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 8
persoane la 10 persoane.
Art.3 – (1) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri,
mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.07.2021, cu
participarea a maxim 150 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a
maxim 100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt
respectate măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane,
nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.
(2) În condițiile alin. 1 se propune organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale,
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum
300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare
persoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
Art.4 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca organizarea de
cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă cu participarea unui număr
de maximum 150 de persoane în interior și 200 în exterior, dacă incidența cumulată
Pagina 3 din 4
la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană și obligativitatea purtării măștii de protecție.
Art.5 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune permiterea organizării
de conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 150 de
persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare
și cu obligativitatea purtării măștii de protecție.
Art.6 – Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care
gestionează locurile de joacă în spații închise, începând cu data de 01.07.2021, să
fie permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului
și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
ori se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării
cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data
diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de
anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).
Art.7 – (1) Începând cu data de 01.07.2021, se propune ca organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă
cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin
documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din
spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim
14 zile anterior desfășurării evenimentului).
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea
maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.8 – Se propune ca activitatea operatorilor economici desfășurată în spații
închise, în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă începând cu data de
01.07.2021 cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei
suprafețe de 7 mp/persoană.
Art.9 – Se propune, începând cu data de 01.07.2021, desfășurarea activității
la capacitatea maximă a spațiilor închise pentru operatorii economici care desfășoară
Pagina 4 din 4
activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în intervalul
orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.10 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea gradului de
ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum sunt
definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și
desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare,
la capacitatea maximă a acestora cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii
SARS-CoV-2 și portul măștii de protecție în spațiile comune.
Art.11 – (1) Se propune, începând cu data de 01.07.2021, creșterea gradului
de ocupare la 70% din capacitatea maximă a spațiilor închise din baruri, cluburi,
discoteci și săli de jocuri, în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14
zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.12 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune creșterea gradului de
ocupare la capacitatea maximă a spațiilor, pentru operatorii economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.13 – Se propune exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție
la locurile de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim 10
persoane, cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și cu
asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis
accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spațiile închise
comune.
Art.14 – Începând cu data de 01.07.2021, se propune reluarea activității
târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață
în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.15 – Se propune desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber
cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.
Art.16 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Valentin BARBU, candidatul PNL la președinția CJ Călărași: “Oamenii ne primesc cu bucurie, ne arată încredere și sprijin!”

Județul Călărași, locul pe care îl numim “acasă”, are nevoie de oameni care îl iubesc …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive