Home / Actualitate / INFLAŢIA ŞI EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM: MARTIE 2022

INFLAŢIA ŞI EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM: MARTIE 2022

 

  1. Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional

 

  • Preţurile de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 au crescut cu 1,9%.
  • Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 4,0%.
  • Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 este 10,2%.
  • Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2021 – martie 2022) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021) este 6,5%.

 

  1. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE
  • Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna februarie 2022 este 101,95%.
  • Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,6%.
  • Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2021 – martie 2022) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021) determinată pe baza IAPC este 5,6%.

     

 

Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)

 

 

 

 

 

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

– procente –

  Martie 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 31 III

Februarie

2022

Decembrie

2021

Martie

2021

 

2022

 

2021

Mărfuri alimentare 102,54 105,75 111,20 1,9 0,5
Mărfuri nealimentare 101,86 103,31 110,86 1,1 1,1
Servicii 100,67 102,66 106,53 0,9 0,2
TOTAL 101,88 103,99 110,15 1,3 0,7

 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente    

 

– luna anterioară = 100 –

  Martie 2022

%

(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 102,04
(b) Total IPC exclusiv combustibili 101,27
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 101,96
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 101,17
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun 101,30
TOTAL    101,88

 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.

 

 

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului de presă.

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna ianuarie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA MARTIE  2022

LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII

 

Coeficient de ponderare Denumirea mărfurilor/serviciilor Martie  2022

faţă de:

Februarie

2022

%

Decembrie

2021

%

Martie

2021

%

10000 TOTAL 101,88 103,99 110,15
3302 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 102,54 105,75 111,20
535 Produse de morărit şi panificaţie 102,97 106,98 115,35
36 – Produse de morărit 104,67 111,04 122,66
21   – Făină 104,65 111,52 121,47
15   – Mălai 104,71 110,38 124,35
419 – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 102,85 106,82 115,57
352   – Pâine 103,02 107,15 116,36
9   – Produse de franzelărie 101,77 105,29 114,03
34   – Specialităţi de panificaţie 102,32 105,44 112,67
342 Legume şi conserve de legume 104,92 114,02 118,87
20 – Fasole boabe şi alte leguminoase 101,15 101,37 108,12
54 – Cartofi 104,94 112,19 136,50
195 – Alte legume şi conserve de legume 105,85 116,72 118,60
239 Fructe şi conserve din fructe 102,30 105,42 110,77
116 – Fructe proaspete 102,36 107,13 109,77
114 – Citrice şi alte fructe meridionale 102,31 103,87 112,82
8 – Conserve din fructe 101,41 102,85 107,39
78 Ulei, slănină, grăsimi 105,46 109,04 130,15
68 – Ulei comestibil 105,83 109,41 132,33
9 – Margarină 102,50 105,77 116,82
832 Carne, preparate şi conserve din carne 102,05 103,86 107,83
73 – Carne de bovine 102,23 104,13 107,68
247 – Carne de porcine 103,21 104,49 107,55
178 – Carne de pasăre 102,38 105,74 109,25
282 – Preparate din carne 100,92 102,37 106,34
18 – Conserve din carne 102,25 104,75 107,65
124 Peşte şi conserve din peşte 102,38 105,35 111,58
91 – Peşte proaspăt 102,50 105,86 112,70
15 – Conserve şi alte produse din peşte 101,58 103,21 106,42
509 Lapte şi produse lactate 102,44 105,07 109,31
208 – Lapte – total 102,54 104,93 108,33
140   – Lapte de vacă 102,54 105,07 108,28
128 – Brânză – total 101,93 105,16 111,35
76   – Brânză de vacă (telemea) 101,90 104,59 110,51
51   – Brânză de oaie (telemea) 101,98 106,01 112,60
35 – Unt 105,10 108,20 111,20
57 Ouă 100,49 103,64 111,80
138 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 101,23 102,48 107,56
25 – Zahăr 101,78 103,29 113,98
24 – Miere de albine 100,75 102,40 105,62
86 Cacao şi cafea 101,71 104,26 107,82
64 – Cafea 101,90 104,82 108,81
127 Băuturi alcoolice 101,24 102,91 105,86
32 – Vin 101,21 102,74 106,30
22 – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 101,30 102,83 104,63
70 – Bere 101,26 103,05 106,08
235 Alte produse alimentare 101,21 102,83 106,06
4938 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 101,86 103,31 110,86
482 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,51 101,35 103,96
8 – Ţesături 100,50 101,69 105,01
346 – Confecţii 100,43 101,19 103,77
92 – Tricotaje 100,78 101,87 104,83
19 – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,54 101,46 103,26
335 Încălţăminte 100,60 100,95 104,55
229 – Încălţăminte din piele 100,43 100,59 103,92
352 Produse de uz casnic, mobilă 100,36 101,28 103,57
66 – Mobilă 100,39 101,22 104,12
33 – Frigidere şi congelatoare 100,31 101,35 103,80
46 – Maşini de spălat 100,27 101,64 104,51
9 – Maşini de aragaz, butelii 100,31 101,57 103,65
52 – Articole de menaj 100,34 101,32 103,24
272 Articole chimice 100,52 101,48 103,41
10 – Lacuri şi vopsele 100,39 101,06 104,43
158 – Detergenţi 100,60 101,67 103,59
2 – Săpun de rufe 100,93 102,05 103,77
314 Produse cultural-sportive 100,78 102,44 104,92
67 – Cărţi, ziare, reviste 100,83 104,68 107,21
143 – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,97 102,00 104,18
103 – Autoturisme şi piese de schimb 100,47 101,58 104,55
784 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,67 101,60 103,09
286 – Articole de igienă, cosmetice 100,66 101,94 104,09
498 – Articole medicale 100,67 101,40 102,45
376   – Medicamente 100,53 101,07 101,81
803 Combustibili 107,67 116,56 134,16
705 Tutun, ţigări 100,00 101,94 107,08
826 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,58   96,34 111,73
471 – Energie electrică*** 100,24   95,01   92,36
302 – Gaze*** 101,07   96,65 146,49
53 – Energie termică 100,00 105,87 120,99
65 Alte mărfuri nealimentare 101,22 103,65 109,13
1760 TOTAL SERVICII 100,67 102,66 106,53
15 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 101,43 103,73 108,26
98 Chirie 100,35 100,94 103,72
241 Apă, canal, salubritate 102,01 107,51 114,68
90 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,18 101,36 104,42
24 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 101,10 102,86 107,09
143 Îngrijire medicală 101,04 102,69 107,32
111 Igienă şi cosmetică 100,58 102,85 106,98
72 Transport urban 100,73 102,48 105,61
54 Transport interurban (alte feluri de transport) 100,80 102,21 105,36
5 – C.F.R. 100,00 100,00 100,00
7 – Rutier 103,58 105,16 107,65
31 – Auto – abonamente 100,86 102,43 105,50
3 – Aerian   92,96   93,88 105,92
530 Poştă şi telecomunicaţii 100,04   99,88 100,97
7 – Servicii poştale 100,02 100,03 117,50
321 – Telefon 100,05   99,66 100,93
202 – Abonament televiziune 100,02 100,22 100,58
103 Restaurante, cafenele, cantine 100,83 103,35 107,54
77 Alte servicii cu caracter industrial 100,89 103,07 108,12
202 Alte servicii 100,29 104,37 111,54
59 – Plata cazării în unităţi hoteliere 100,57 102,63 103,87

***) S-au luat în considerare prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …