Home / Actualitate / ITM Călărași – 29 angajatori sancţionaţi – total amenzi 27.500 lei

ITM Călărași – 29 angajatori sancţionaţi – total amenzi 27.500 lei

În perioada 20 – 26.08.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: creşterea porcinelor, agricultură, fabricarea produselor lactate, activităţi de asistenţă stomatologică,  fabricarea ambalajelor din metal, depozite materiale de construcţii, prelucrarea şi conservarea cărnii, construcţii, comerţ, restaurante, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

– verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

–  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

–  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neîncheierea în formă scrisă a CIM;

– necompletare CIM conform Ord. 585/202;

– necompensare CO la încetarea CIM;

– lipsă dovadă acordare drepturi salariale;

– nerespectare prevederii repausului săptămânal;

– negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de vechime;

– lipsa dovada aducere la cunoştinţă Regulament Intern;

– echipamentul de debitat butuci nu era echipat cu toate elementele de siguranţa;

– societatea nu a numit prin decizie lucratorul care acordă primul ajutor în şantier;

– societatea a asigurat EIP conform normativului, dar unele sortimente prezentau uzură şi nu era purtat în integralitatea sa, de către toţi lucrătorii;

– societatea nu a îngradit, marcat si semnalizat cu toate dispozitivele, intrările şi perimetrul şantierului;

– societatea nu completează în fişa individuală de instruire, rubrica “traseul şi durata de deplasare la/de la serviciu”;

– la întocmirea instrucţiunilor proprii SSM, nu s-a ţinut cont de toate activităţile desfaşurate la locul de muncă de către muncitorul piscicol ( intreţinere maluri, toaletarea vegetatiei, etc).

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 17 angajatori, 3 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23000 de lei, din care 20000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 21 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 14 controale, 12 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 4500 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 21 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

 

Inspector Şef,

STAN IONEL

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive