sâmbătă , 24 februarie 2024
Home / Actualitate / ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

În perioada 07 – 11.11.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: Campanie Naţională în domeniul transporturilor, prelucrarea şi conservarea cărnii, comerţ, spitale, agricultură, activităţi de curăţenie, alimentaţie publică, etc.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 31 de  controale din care 29 au fost pe muncă nedeclarată, un angajator a fost sancţionat şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 28 de controale, 19 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 90000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

                        Printre neconformităţile constatate enumerăm; 

  • angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de Revisal;
  • angajatorul nu ţine evidenţa corectă a orelor prestate de salariaţi cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
  • dosarele de personal erau incomplete iar elementele privind contractual individual de muncă (CIM) nu au fost transmise în REVISAL;
  • nerespectarea repausului săptămânal;
  • lipsă covor electroizolant la tabloul electric;
  • nu s-a facut dovada existenţei deciziei de numire a persoanei cu responsabilitati în stingerea incendiilor, evacuare si prim ajutor;
  • angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate şi, dacă este cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă;
  • lucrătorii societăţii nu respectă obligaţia privind utilizarea corectă a echipamentului de protecţie acordat;
  • personalul numit prin decizie să acorde primul ajutor, nu a fost instruit de către medicul de medicina muncii cu care societatea are încheiat contract de prestari servicii;
  • nu toate prizele erau inscriptionate cu valoarea nominala a tensiunii de alimentare;

INSPECTOR ŞEF,

                     DUMITRU NICOLAE

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …