Home / Actualitate / ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

În perioada 11 – 15.07.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 37 de controale din care 34 au fost pe muncă nedeclarată, un angajator a fost sancţionat. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 18 controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 19000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: comerţ cu amănuntul al carburanţilor, agricultură, transporturi rutiere de mărfuri, comerţ cu amănuntul al florilor şi plantelor, activităţi de alimentaţie – catering, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, construcţii, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm:

  • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
  • necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM;
  • nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în Revisal;
  • angajatorul nu face dovada comunicării deciziilor de încetarea CIM, a adeverinţelor şi extraselor din REVISAL;
  • dosarele de personal erau incomplete;
  • unitatea nu a efectuat controlul medical periodic;
  • angajatorul nu a amenajat un spaţiu pentru depozitarea ambalajelor, în care au fost ambalate produsele pentru protecţia plantelor (PPP);
  • angajatorul nu a stabilit prin fişa postului atribuţiile si răspunderile ce le revin lucrătorilor in domeniul ssm;
  • instruirea lucratorilor este efectuata în mod necorespunzator;
  • instrucţiunile proprii nu cuprind reglementări ssm pentru utilizarea concentratoarelor de oxigen.

 

INSPECTOR ŞEF,

DUMITRU NICOLAE

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …