Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție  vacante de consilier,  clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor   publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local, la Compartimentul Licitații Publice  și la Compartimentul Transport Public Local   – la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2.
  • studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

 

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 17.10.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 19.10.2017, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

          Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive