Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

 

 

 

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil  la Direcția Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  •  sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 9 ani;

 

 

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 05.09-2017, ora 11,00 – proba scrisa și 07.09.2017, ora 14,00 interviul.

                      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

          Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

           Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

 

                                          PRIMAR,

                       DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …