Home / Actualitate / Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, pe anul 2019

Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, pe anul 2019

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, prezentat de Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, acesta precizează că, de la data la care a fost reales în această funcție, a căutat, permanent, să găsească măsuri de eficientizare a activității, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman. “Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor cetățenilor din comuna Fundeni. Viziunea mea pentru Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare ceățean”, precizează acesta. Pentru anul 2019, în cadrul Consiliului Local Fundeni s-au adoptat 134 de hotărâri. La acest moment, la nivelul comunei se derulează mai multe proiecte: reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; extindere și reabilitare dispensar; modernizare străzi și drumuri locale; modernizarea infrastructurii rutiere; extindere și reabilitare sediu administrativ; extinderea sistemului de iluminat public stradal; extindere și modernizare rețea locală de securitate; înființare sistem de canalizare cu stație de epurare și extindere sistemn de alimentare cu apă potabilă. Totodată, se derulează acțiunea de colectarea datelor pentru întocmirea documentației pentru alte 3 proiecte: construire sală de sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural. Totodată, se urmărește construirea unui nou parc comunal pe baza unui proiect care vizează îmunătățirea calității mediului. Pe parcusrul anului trecut, au fost emise 45 de dispoziții de primar. “Din partea instituției pe care o reprezint, întotdeauna a existat receptivitate la problemele din comunitate și am răspuns pozitiv în situații în care se demonstrează că se dorește un trai decent și modern în același timp, prin construcții noi ori reabilitări și extinderi ale celor deja construite”, precizează Gheorghiță Cărtușanu. S-au mai derulat următoarele activități edilitar-gospodărești: modernizarea și înlocuirea echipamentului electric din rețeaua de iluminat public; tăierea copacilor în zonele în care aceștia prezintă risc pentru cetățeni; aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă pentru unitățile de învățământ; rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetățenilor, cu referire la iluminatul public și colectarea gunoiului menajer; informarea în teren a cetățenilor despre diverse activități sau probleme cu care se confruntă administrația publică locală; intervenții pentru soluționarea litigiilor privind aplicarea legilor fondului funciar; sprijin în depunerea dosarelor agricultorilor din comună pentru obținerea de subvenții; în domeniul protecției sociale, s-a încercat reducerea riscurilor de marginalizare socială, venind în sprijinul persoanelor singure și fără posibilități materiale de trai. Au fost raportate următoarele date: beneficiari venit minim garantat – 92 (ianuarie 2019, 76 (ianuarie 2020); beneficiari alocație pentru susținerea familiei – 144 (ianuarie 2019), 84 (ianuarie 2020), observându-se tendința de scădere câtă vreme aceștia au înțeles că astfel de beneficii materiale sunt doar soluții tranzitorii. Totodată, prin creșterea capacității de autosusținere a familiilor din localitate și prin creșterea solicitărilor privind indemnizația de creștere și îngrijire a copilului și a stimulentului de inserție, se constată că există un indicator de creștere a natalității. “Vreau și sper că sunteți în asentimentul meu ca și comuna noastră să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți cei din Fundeni să beneficieze de un confort rural corespunzător, de bunăstare și de șanse egale”, mai precizează primarul Gheorghiță Cărtușanu, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, pe anul 2019.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …