Home / Actualitate / RECALCULAREA PLATILOR ANTICIPATE PENTRU PERSOANELE FIZICE

RECALCULAREA PLATILOR ANTICIPATE PENTRU PERSOANELE FIZICE

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi  informeaza contribuabilii ca, Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 3696 din 27 decembrie 2016 aprobă Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor sau din activitati agricole.

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate se aplică de organul fiscal, în situaţii cum sunt: rezilierea contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, încetarea  sau suspendarea temporară a activităţii, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau din activităţi agricole impuse în sistem real, corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat, depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, completarea obiectului de activitate cu activităţi impuse pe baza normelor de venit sau cu  activităţi care nu sunt impoabile pe baza de norme, in cazul  contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, din silvicultură şi din piscicultură, sau situatia in care persoanele fizice nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurari sociale, respectiv acestea intră în categoria celor care au calitatea de pensionari sau în categoria persoanelor asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale.

          Solicitarea recalcularii platilor anticipate se face de catre contribuabili prin depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat”, in care se bifează căsuţa "Recalcularea plăţilor anticipate" şi celelalte rubrici referitoare la recalculare, după caz. Formularul va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia care determina recalcularea, precum: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere, documente care atestă încetarea sau suspendarea temporară a activităţii, adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale, decizia de pensionare.

În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune  în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit, si în termen de 30 de zile in celelalte situatii, precum:  încetarea  sau suspendarea temporara a activitatii, depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, comunicarea deciziei de pensionare, completarea obiectului de activitate cu activităţi noi, dupa caz. Daca formularul 220 se depune după expirarea termenului, organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive