Home / Actualitate / Rezulatele controalelor ITM Cãlãraşi

Rezulatele controalelor ITM Cãlãraşi

In sãptãmâna 31.05 – 04.06.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: activităţi de curăţenie a clădirilor, baruri şi restaurante, şcoli de şoferi, agricultură, comerţ, construcţii, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

– verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

–  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

–  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– negarantare în plată salariului minim brut pe ţară;

– neevidenţierea orelor prestate;

– lipsa repartiţiei programului de lucru în contracte,

– neachitarea drepturilor salariale la zi;

– lipsa programării CO/2021;

– lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de venit;

–  completarea eronată în REVISAL;

–  Regulamentul Intern incomplet;

– nu s-au luat măsuri, pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (afise, pliante, etc.);

– nu s-a făcut dovada informării lucrătorilor asupra măsurilor ce trebuie luate, privind securitatea şi sănătatea lor pe şantier;

– nu s-a ţinut cont de intreţinerea, repararea instalatiilor/EM electrice din şantier, in sensul că nu a respectat cerintele minime de SSM, a tuturor instalaţiilor/echipamentelor electrice;

– nu au fost marcate şi semnalizate zonele cu risc şi căile de circulaţie interioare din incinta halei de producţie;

– angajatorul nu a asigurat organizarea activităţiilor de prevenire şi protecţie a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

– instruirea periodică nu cuprinde documentele intocmite pentru activitatea desfaşurată, in perioada cu risc de contaminare cu virusul SARS-CoV-2, planul propriu de securitate si sanatate şi instrucţiuni proprii pentru  conducerea autoturismelor.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 22 de angajatori, 5 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 5000 de lei . Au fost dispuse 31 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 13 controale, 12 angajatori au fost sancţionaţi, şi au fost aplicate amenzi în valoare de 26000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 29 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …