Home / Actualitate / Rolul A.D.I ECOAQUA în atragerea de fonduri europene -Analiza instituțională-

Rolul A.D.I ECOAQUA în atragerea de fonduri europene -Analiza instituțională-

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, țara noastră și-a asumat atingerea graduală a unor obiective, printre care și asiguraraea accesului populației la apa curentă și canalizare. În vederea atingerii acestor obiective s-a stabilit ca dezvoltarea să se facă pe regiuni, în vederea sustenabilității activitații economice a operatorului regional. De aceea, finanțarea europeană în sectorul de apă și apă uzată din România a fost condiționată de inființarea Operatorului Regional-OR și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale programelor de finantare ( în speță POS Mediu ).

În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului.

Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru îndeplinirea cerințelor din ACQUIS-ului Comunitar privind protecția mediului în sectorul de apă și apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă licențiate, experimentate care pot să demonstreze capacitatea de implementare și de operare eficientă a programelor de investiții.

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI

Operatorul Regional – OR

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

Intre cele trei elemente trebuie sa fie respectate regulile in house

Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ”in house”, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca:

  • Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului.

  • OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI.

  • OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către Unitatile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât la înfiinţare cât şi pe toată durata existenţei contractului de delegare.

 

Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun acest lucru.

Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC).

În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului. În vederea implementării strategiei, operatorul regional transferă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară controlul asupra deciziilor cheie. Pârghiile prin care se realizează acest control sunt : selecția administratorilor, analiza performanțelor Consiliului de administrație, precum și propunerea de revocare a administratorilor. Toate aceste atribuții sunt în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. In plus, ca masură de precauție, operatorul regional este obligat să obțină avizul asociației pentru modificarea actului constitutiv și al organigramei.

Pe cale de consecință, aceste reguli au fost reglementate prin legislația natională, și anume : Legea 51/2006 în special prin: art. 27, OUG 109/2011 în special prin art. 3, H.G. 855/2008

La acest moment, o parte din acționarii operatorului regional, acționând în baza unei majoritați au decis să nu mai respecte aceste reguli și au acționat în vederea eliminării pârghiilor de control ale asociației. Având în vedere riscul cu privire la nerespectarea aranjamentului instituțional, fapt care va duce în final la imposibilitatea obținerii finanțării europene prin programul POIM ( în valoare de 260 mil. Euro), măsurile respective au fost contestate în instanță de către A.D.I. Ecoaqua și de doi acționari principali ai operatorului regional : municipiul Călărași și municipiul Urziceni.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …