duminică , 10 decembrie 2023
Home / Actualitate / Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap a evaluat peste 6.200 de persoane, în 2017

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap a evaluat peste 6.200 de persoane, în 2017

Conform analizei activității desfășurate în cadrul Serviciului Evaluare Complexă, Asistență Socială, Secretariat Comisie, Evidența și Plata Prestații pentru Persoane Adulte cu Handicap, la sfârșitul lunii septembrie 2017 se aflau în evidența Serviciului 12.934 persoane cu handicap, dintre care 829 copii și 12.105 adulți – persoane încadrate în muncă, pensionari de invaliditate, pensionari la limită de vârstă, persoane care nu realizează venituri și care beneficiază lunar de prestații sociale, sub forma de indemnizații  și de alte facilități prevăzute de legislația în vigoare.

Încadrarea pe grade de handicap este următoarea:

Grad I (grav) Grad II (accentuat) Grad III (mediu)
copii adulți copii adulți copii adulți
615 5917 98 5707 116 481

Activitatea de evaluare medico-psiho-socială, desfășurată în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă (S.E.C.) până la sfârșitul lunii decembrie 2017, este reliefată de evaluarea persoanelor adulte cu handicap. Astfel, au fost evaluate de către specialiștii serviciului un număr de cca. 6254 de persoane adulte cu handicap, dintre care 1561 la domiciliu.

La sediul Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași (CEPHA) au fost depuse 5417 de cereri de evaluare /reevaluare ale solicitanților cu domiciliul sau reședința în județul Călărași.

În  urma evaluarilor realizate de specialiștii S.E.C., cererile soluționate favorabil au fost în număr de 5027, eliberându-se certificate de încadrare în grad de handicap în baza cărora titularii au putut beneficia de drepturile bănesti și facilitățile prevăzute de Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

În urma evaluării medico-psiho-sociale de către (CEPHA) au fost emise 1862 de certificate cu încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 2708 de certificate cu încadrarea în gradul II (accentuat) de handicap, 453  de certificate cu încadrarea în gadul III (mediu) de handicap, 4 certificate cu încadrarea în gadul ușor, iar pentru 406 dosare comisia a stabilit că nu îndeplinesc criteriile aflate în vigoare pentru încadrarea într-un grad de handicap. Din numărul total de cereri depuse, 76 de solicitanți au contestat hotarârea CEPHA Călărași, contestațiile fiind soluționate de către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, aflată în subordine ANPD, până la data de 30.06.2017, după această dată, conform Ord. 51/2017, contestațiile s-au depus în instanță.

În baza expertizei medico-psiho-sociale, realizate de către CEPHA Călărași, s-au stabilit măsuri de protecție  socială pentru persoanele adulte cu dizabilități dependente de îngrijirea altei persoane, acestea fiind: îngrijire la domiciliu cu asistent personal angajat al Primăriei de la domiciliul persoanei (circa 700 asistenti personali angajați ai Primăriilor) sau cu însoțitor plătit de către Primăria de domiciliu, fie de către DGASPC, în cazul nevăzătorilor (1777 persoane care beneficiază de indemnizație pentru plata însoțitorului nevăzătorului cu handicap grav, plătită de către DGASPC); – instituționalizarea celor cărora nu li se poate asigura îngrijirea în propria familie, în centrele din subordinea DGASPC.

Ca urmare, pe baza evaluării medico-psiho-sociale s-au instituit măsuri de protecție  în sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități care se aflau în imposibilitatea de a-și asigura condițiile minime de trai și care nu puteau beneficia de protecție și îngrijire la domiciliu, în anul 2017 fiind instituționalizate un număr de 31 persoane cu handicap, dintre care 18 persoane la CIA Ciocănești și 13 persoane la CRRN Plătărești, dintre care 7 au fost transferuri din centrele aflate în subordinea DGASPC Călărași si 6 din afara centrelor.

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap are sediul în municipiul Călărași, str. Aleea Centralei, nr. 1-3, bloc Confort, et. 1, cam. 21.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Proiectul de lege privind instituirea schemei de Certificare Voluntară „De Origine România ” DOR devine LEGE!

Proiectul de lege privind instituirea schemei de Certificare Voluntară „De Origine România ” DOR devine …