Home / Actualitate / Și tu poți deveni polițist – admitere 2018

Și tu poți deveni polițist – admitere 2018

Au început înscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la școlile de agenți de poliție din Câmpina și Cluj. Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune până la data de 15 iunie 2018.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unităților de învățământ sunt următoarele:

  • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi și 10 locuri pentru alte minorități);
  • Școala de Agenți de  Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj–Napoca – 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorități).

Nu se face diferențiere între locurile pentru femei și cele pentru bărbați, iar recrutarea candidaților se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)       să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b)      să cunoască limba română, scris și vorbit;

c)       să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d)      să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;

e)       să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f)       să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;

m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Suplimentar față de condițiile și criteriile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și următoarele condiții și criterii specifice de recrutare:

Candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ superior și la unitățile de învățământ postliceal al M.Ap.N. trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

Prima etapă de selecție constă în evaluarea psihologică și examinarea medicală a candidaților, aceste activități realizându-se la unitățile care au recrutat candidații (inspectorate județene de politie și Poliția Capitalei).

A doua etapă  constă în contravizita medicală și proba de evaluare a performanței fizice. Aceste activități se realizează la sediul unităților de învățământ.

A treia etapă constă în examenul de verificare a cunoștințelor printr-un test–grilă la disciplinele limba română și limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opțiunii la înscriere). Testul de verificare a cunoștințelor cuprinde 90 de itemi, 60 la limba română și 30 la limba străină. Fiecare item va avea patru variante de răspuns, doar una fiind corectă, evaluată cu un punct.

Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune până la data de 15 iunie 2018.

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obține de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau de pe site-urile unităților de poliție.

Mult succes tuturor candidaților!

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …