sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Actualitate / 10 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

10 proiecte – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

            Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 21 Februarie 2019, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 260/2018 pentru aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ”Demolare gospodărie de apă, demontare și remontare rețele exterioare, demontare și relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași, municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989 nr. 2-4”,Faza –  Documentație de avizare a lucrări de intervenții (DALI)

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Călărași și Comuna Cuza Vodă, Județul Călărași, pentru realizarea unei lucrări de interes public

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Județului Călărași, pentru proiecte din cadrul programelor sportive de utilitate publică, în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

11.Diverse.

 

                  PREŞEDINTE,                                                                           AVIZEAZĂ,

                ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Emil MUȘAT

 

Nr. 65

Emisă la Călărași                                                                                                  Întocmit,

Astăzi, 15.02.2019                                                                                             Deliu Vetuța

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

AJFP Călărași a colectat, în primul trimestru al anului 2024, venituri bugetare de 360,99 milioane lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în primul trimestru al anului 2024, venituri …