Home / Actualitate / 10 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

10 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia     publică locală, republicată:

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 26.06.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind regimului finanţărilor nerambursabile de către municipiul Călăraşi, pentru activităţi nonprofit de interes public local, 2019.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, în municipiul Călăraşi.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor justificative pentru întocmirea dosarelor, repartizării unei locuinţe pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, în municipiul Călăraşi.
  4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Griviţa, nr. 165, judeţul Călăraşi, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL–II–m–B–14640.
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor de traseu pentru cursele regulate în municipiul Călăraşi.
  7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât şi pe domeniul public sau privat al municipiului Călăraşi.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Construcţia cu 8 grupe”.
  9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a serviciului pentru realizare, administrare, întreținere şi exploatare a sistemelor de canalizații subterane pentru rețelele de comunicații prin cablu în municipiul Călărași.
  10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.07.2019 – 30.09.2019.

Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Nr. 953                                                                                  Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi,                                                                            Secretarul municipiului,

Astăzi, 20.06.2019                                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive