Home / Actualitate / 12 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Octombrie 2019

12 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din luna Octombrie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 14580 din 23.08.2019;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Octombrie 2019, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14616 din 26.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14617 din 26.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării construcției C2 din cadrul imobilului ”Punct Control Trecere Frontieră România – Bulgaria”, înscris în Cartea Funciară 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17836 din 21.10.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 17837 din 21.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17615 din 16.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 17616 din 16.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18103 din 25.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 18104 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18118 din 25.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 18119 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            6.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18105 din 25.10.2019, raportul Direcției Economice, nr. 18106 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17950 din 23.10.2019, raportul DDRRE, nr. 17951 din 23.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași și Instituția Prefectului – Județul Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18008 din 24.10.2019, raportul DDRRE, nr. 18009 din 24.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18005 din 24.10.2019, raportul Serv. Resurse Umane, nr. 18006 din 24.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17952 din 23.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17953 din 23.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17866 din 22.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17867 din 22.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17010 din 03.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17011 din 03.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

13.Diverse

 

               VICEPREŞEDINTE,                       

            ec. Marian DINULESCU

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive