Home / Actualitate / 5 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

5 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

           Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 19.12.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire galerie comercială, regim de înălţime parter înalt, amenajare incintă, platformă parcaje, alei carosabile şi pietonale, spaţii verzi, împrejmuire, amplasare semnale publicitare”, situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49, număr cadastral 30355.

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/28.07.2016 privind constatarea componenței străzilor care fac parte din pozițiile 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Călăraşi pentru anul şcolar 2020-2021.
  4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.01.2020 – 31.03.2020.

Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Nr. 1953                                                                                   Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi,                                                              Secretarul general al municipiului,

Astăzi, 12.12.2019                                                                  Cs. jr. Sârbu Mărgărit

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive