Home / Actualitate / ANUNT DE LICITAŢIE CONCESIUNI – Serviciul Public Piețe Oboare Călărași

ANUNT DE LICITAŢIE CONCESIUNI – Serviciul Public Piețe Oboare Călărași

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

    Serviciul Public Piețe Oboare Călărași  , Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big, Călărași, Jud. Călărași, telefon 0722635971, fax 0242333040, e-mail:radiana0309@yahoo.com.

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie concesionat –în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 ,HCL nr. 62/26.03.2020 modificată cu HCL nr.17/27.01.2022 , concesionare spații aparținănd domeniului public al Municipiului Călărași și administrate de Serviciul Public Piețe Oboare Călărași – spațiul nr.1 suprafata de 26,60 mp, spatiul nr.4 suprafata 26,60 mp, spatiul nr.5 suprafata 37,50 mp, spatiul nr.6 suprafata 37,00 mp,spatiul nr.8 suprafata 50,00 mp, spatiul nr.28 suprafata  59,80 mp, spații situate in Piața Big Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,  Călărași , Județul Călărași, spațiul comercial nr.1 suprafața de 15,00 mp  situat în Piața Big Lactate, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big, si spatiul comercial nr.21 suprafata 20,10 mp situat in  Piața Centrală str. Dobrogei Călărași ,jud. Călărași.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Municipiul Călărași, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big pe baza unei solicitări scrise contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărasi, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big – secretariat .
  • Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: costul unui exemplar este 200 lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Serviciului Public Piețe Oboare din Municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big.
  • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 08.2022, ora 15:00.
 3. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 09.09.2022, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Municipiul Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare în original.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.09.2022, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, Municipiul Călărași ,Județul. Călărași.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 

 

Director,

Ing. Manea Vasile

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Închidere sesiune schema ENERGIE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță închiderea sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor …