Home / Actualitate / ANUNT DE LICITAŢIE

ANUNT DE LICITAŢIE

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Serviciul Public Piețe Oboare Călărași  , Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big, Călărași, Jud. Călărași, telefon 0722635971, fax 0242333040, e-mail:radiana0309@yahoo.com.

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie concesionat –în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 ,HCL nr. 62/26.03.2020 modificată cu HCL nr.17/27.01.2022 , concesionare spații  aparținănd domeniului public al Municipiului Călărași și administrate de Serviciul Public Piețe Oboare Călărași – spații depozitare –subsol , spațiu nr.1 suprafața de 5,50 mp, spațiul nr.3 suprafața de 11,60 mp, spațiul  nr.4 suprafața de 11,60 mp, spațiul nr.5 suprafața de 11,60 mp, spațiul nr.7 suprafața de 7,00 mp, spațiul nr.8 suprafața de 16 mp,spațiul nr.11 suprafața de 15 mp ,spațiul nr. 12 suprafața de 15.00 mp, spațiul nr.13 suprafața de 10.00 mp, spațiul nr. 14 suprafața de 10.00 mp și spațiul nr.15 suprafața de 10.00 mp, spații situate in Piața Big str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,  Călărași , Județul Călărași, spațiul comercial  nr.5 suprafața de 28,00 mp  situat în Piața Big, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,  Călărași , Județul Călărași,teren nr.2 suprafața de 12.00 mp,teren nr.3 suprafața de 49,00 mp, teren nr.7 suprafața de 19,00 mp și teren nr.8 suprafața de 66,75 mp, situate in Piața Cuza Vodă, str. Bulevardul Republicii Călărași, Jud. Călărași, spațiul nr.3 suprafața de 25,00 mp, spațiul nr. 4 suprafața de 45,60 mp, spațiul nr.9 suprafața de 26,80 mp, spațiul nr. 11 suprafața de 51,00 mp, spațiul nr.16 suprafața de 20,50 mp, spațiul nr.17 suprafața de 20,00 mp, spațiul nr.18 suprafața de 20,00 mp, spațiul nr.19 suprafața de 12,00 mp, spațiul nr.22 suprafața de 37,50 mp, spațiul nr.29 suprafața de 26,00 mp și teren nr.36 suprafața de 10,00 mp situate in  Piața Centrală str. Dobrogei Călărași ,jud. Călărași.

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Municipiul  Călărași, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big pe baza unei solicitări scrise contra cost.

3.2Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărasi, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big – birou contracte .

3.3Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  costul unui exemplar  este 200 lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Serviciului Public Piețe Oboare din Municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big.

3.4Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 02.08.2022, ora 15:00.

4.Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 10.08.2022, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Municipiul Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare în original.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.08.2022, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, Municipiul Călărași ,Județul. Călărași.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 

Director,

Ing. Manea Vasile

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …