Home / Actualitate / Directorul facultății, prof.univ.dr. Daniela Crețu – „În anul universitar curent, sunt înscrişi un număr de 314 studenţi, din care, 218 înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget şi 96 pe locurile cu taxă”

Directorul facultății, prof.univ.dr. Daniela Crețu – „În anul universitar curent, sunt înscrişi un număr de 314 studenţi, din care, 218 înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget şi 96 pe locurile cu taxă”

În data de  5 octombrie 2022, în Sala Amfiteatru a Filialei Călăraşi a Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2022 – 2023 pentru studenţii şi cadrele didactice din cadrul acestei instituții de învățământ superior agricol.

Directorul facultății- prof.univ.dr. Daniela Crețu, a menționat în alocuțiunea sa că „au trecut 24 ani de la momentul în care, în anul 1998, s-au deschis porţile pentru invăţământul universitar agricol la Călăraşi prin înfiinţarea Colegiului Universitar Agricol Călăraşi. În perioada 2001-2007, au absolvit 7 promoţii ale Colegiului Universitar Agricol Călăraşi, cu un număr total de 321 absolvenţi. Având în vedere necesarul de specilişti în acest domeniu pentru judeţele din sud – estul ţării, începând cu anul universitar 2005-2006, a avut loc transformarea Colegiului Universitar Agricol, în facultate, pe domeniul „Inginerie şi Management în Agricultură”, cu specializarea „Inginerie Economică în Agricultură”până în acest moment, absolvind paisprezece  promoţii de ingineri. Absolvenţii angajaţi în unităţile de profil, s-au dovedit specilişti capabili în domeniile economic şi tehnic, respectiv: management, marketing, contabilitate -30%;  în sistemul bancar şi al asigurărilor – 10%, consultanţă agricolă – 4%, invăţământ – 12%, administatie publica – 15%, alte domenii -4%.  O parte din absolvenţi, cca 25%, au fost capabili să înfiinţeze şi să conducă unităţi cu specific în domeniul producţiei agricole şi alimentare. ”

În anul universitar curent, sunt înscrişi un număr de 314 studenţi, din care, 218 înmatriculaţi pe  locurile  finanţate de la buget şi 96 pe  locurile cu taxă .

Facultatea pune un accent deosebit pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide, teoretice şi practice, în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură.

O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie. Practica studenţilor se desfăşoară  în cadrul unităţilor de profil, prin vizite de studiu în ţară şi în Europa. Astfel, studenţii au participat:  la Târgul Internaţional de energii alternative – Augsburg, Germania;   Târgul Internaţional de utilaje şi tehnologii agricole – Hanovra-Germania,,  în vizită de studiu, la uzinele Class, din Franţa,  la  Expoziția RENEXPO-HYDRO SI energii alternative, la Salzburg- Austria etc.

În ţară, s-au efectuat vizite de studiu în Maramureş, Moldova, Transilvania, Delta Dunării, Zona Apuseni/Arieș.

Începând cu  anul universitar 2014/2015, s-a organizat prima sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților din cadrul Filialei Călărași, iar lucrările susținute au fost publicate în volumul de lucrări științifice, pentru care s-a obtinut ISSN de la Biblioteca națională.

Activitatea didactică desfăurată în cadrul Filialei Călărași, se împletește cu activitatea de cercetare științifică, dovadă stau proiectele implementate în anii anteriori, în calitate de solicitant/beneficiar principal, dar și în calitate de partener.

Ca beneficiar- proiectul POSDRU, Un pas in carieră!, pentru 220 studenti care au efectuat stagii de practică în țară și au participat la vizite de studiu în tară și în Europa.

Ca partener, proiectul INIȚIATIVĂ PENTRU COMUNITATEA MEA, implementat în parteneriat cu Instiutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum, cu un grup tintă de 60 studenti, care au participat la traninguri si ateliere de lucru pentru idei de proiecte și modalități de implementare a acestora la nivelul comunității locale.

Ca partener, proiectul DUNĂREA FOREVER, implementat de Primăria Municipiului Călărași, cu un grup țintă de 16 studenți.

Iată deci, că procesul instructiv –educativ, oferta  de pregătire  profesională nu este cu nimic mai prejos decât cea desfăşurată în cadrul facultăţii mamă din Bucureşti, dovadă stând activitatea didactică și științifică destul de bogată care se desfășoară în cadrul Filialei Călărași, studenții având  în egală măsură  aceleaşi facilităţi dar şi aceleaşi responsabilităţi ca toţi studenţii din cadrul Universităţii de Științe agronomice și Medicină Veterinară din Bucuresti.

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive