Home / Actualitate / DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

 

DISPUNE:

 

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 30.01.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi, a Parcurilor şi Spaţiilor Verzi aflate în domeniul public al U.A.T. Călăraşi, judeţul Călăraşi, a imobilului în suprafaţă de 598 mp situat în strada I.L. Caragiale şi a suprafeţei de 2,08 ha aflat în domeniul privat al U.A.T. Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a suprafeţelor de 2,8 ha, lot 2 şi 4,00 ha, terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, către Administraţia Cimitirelor Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul propriu al municipiului Călăraşi a proiectului ,,Execuţie lucrări Şoseaua Rocada, municipiul Călăraşi”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale, pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sub formă de propuneri, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. URBAN S.A. – sucursala Călăraşi, pe teritoriul municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social şi cele beneficiare de serviciile Cantinei de ajutor social.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei şi a cotei procentuale de subvenţionare a energiei termice destinată populaţiei.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Călăraşi pentru constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor Consiliului de Administraţie al S.C. ECOAQUA S.A.
 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru actualizarea prin documentaţii de urbanism a reglementărilor urbanistice specifice unor unităţi teritoriale de referinţă (UTR) din cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi, domnului MUŞAT CONSTANTIN.
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi, domnului col. (rtg.) DUMITRU MARDARE.
 13. Diverse.

 

 

 

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …