Home / Actualitate / VIDEO – Inspectorul șef, colonelul Ionel MARCU continuă modernizarea Jandarmeriei Călărași

VIDEO – Inspectorul șef, colonelul Ionel MARCU continuă modernizarea Jandarmeriei Călărași

Cu ocazia Zilei Jandarmeriei, INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI și-a prezentat o evaluare a activităților în perioada 01.01.2023 – 30.03.2023

În această perioadă, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în instituţie, prin promovarea optimă a serviciilor acestei instituţii, a rolului pe care îl îndeplineşte în societate,  precum şi a modului activ în care instituţia se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, pentru siguranţa şi în folosul acestora.

Activitatea  inspectoratului a fost guvernată de principiile transparenţei şi echidistanţei, apreciindu-se că imaginea unei instituții trebuie să fie considerată ca făcând parte din patrimoniul acesteia.

Prin acţiunile şi măsurile întreprinse în domeniul ordinii publice s-a urmărit, în principal, planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea în mod unitar şi eficient a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, segmente majore ale misiunilor ce revin inspectoratului.

Eforturile structurilor de ordine şi siguranţă  publică s-au concentrat pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat.

          Implicarea activă în gestionarea situaţiei operative şi  adaptarea misiunilor la factorii ce influenţează starea infracţională din zona de competenţă, precum şi intensificarea schimbului de date la nivelul factorilor de conducere din cadrul sistemului de ordine şi siguranţă publică a făcut posibilă prevenirea actelor de tulburare gravă a ordinii publice.

Totodată, prin schimbul de date s-au identificat vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările la adresa misiunilor de ordine şi siguranţă publică, a misiunilor de pază şi protecţie instituţională şi s-a asigurat fondul informativ necesar fundamentării deciziilor privind executarea misiunilor de către structurile operative ale unităţii.

Misiuni –  01.01.2023 – 30.03.2023

•          Planificarea și organizarea misiunilor de asigurare și/ sau restabilire a ordinii publice la nivelul județului Călărași

      La nivelul judeţului Călăraşi planificarea misiunilor de asigurare a ordinii publice revine Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi sau, după caz, Comandamentului operaţional*. Planificarea misiunilor de asigurare a ordinii publice s-a realizat în concepție integrată, urmărindu-se aplicarea în timp oportun a măsurilor ce vizează siguranța cetățenilor.

      În conformitate cu prevederile art 19, alin (1), lit. b, din Legea 550/2004, privind organizarea și funcționarea  Jandarmerie Române, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași ,,execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;”  

      Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 22 misiuni de asigurare a ordinii publice, fiind angrenaţi 237 jandarmi.

      Pe categorii de misiuni situaţia se prezintă astfel: 7 misiuni de asigurare la manifestări sportive, fiind angrenaţi 108 jandarmi, 11 misiuni la manifestări religioase/comemorative, fiind angrenaţi 104 jandarmi, 2 misiuni la  manifestări de protest, fiind angrenați 11 jandarmi, 1 misiune de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen, cu un efectiv de 18 jandarmi, 1 misiune de asigurare la vizite oficiale, cu un efectiv de 10 jandarmi și o misiune de asigurare a ordinii la publice la alte acțiuni, cu un efectiv de 4 jandarmi.

•          Planificarea și organizarea misiunilor de menținere a ordinii publice

      Planificarea misiunilor de  menținere a ordinii publice, executate de structurile din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași, se realizează în conformitate cu  prevederile O.m.a.i. nr. 60/2004 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice cu modificările și completările ulterioare.

      Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași a acționat zilnic cu o patrulă auto, atât în sprijinul efectivelor din cadrul dispozitivului de menţinere a ordinii publice, cât şi în misiuni de intervenţie în situaţiile ce sunt de competenţa unității noastre (intervenţii la apelul unic de urgenţă „112”, la alte solicitări telefonice, aplanarea unor conflicte, patrulări auto, rezerve de intervenţie la misiuni de asigurare a ordinii publice). Efectivele din cadrul patrulei auto au constituit şi patrule pedestre de ordine publică în zonă de siguranţă publică repartizată.

            Prezenţa activă în misiunile de menţinere a ordinii publice este evidenţiată de constituirea uni număr de 633 patrule mixte,  fiind organizate:

•          380 patrule mixte în mediul urban;

•          253 patrule mixte în mediul rural.

De asemenea, în perioada de referință, peste 170 de jandarmi constituiți în patrule de ordine publică au fost prezenți în zona instituțiilor de învățământ, pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale și pentru creșterea gradului de siguranță a participanților la procesul de învățământ.

•          Planificarea și organizarea misiunilor de cooperare cu alte instituţii

        Structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au executat în cooperare/ colaborare cu alte structuri( I.G.P.F., I.G.I., I.S.U., A.N.A, A.N.I.T.P.) un număr de 100 de misiuni, cu un efectiv de 272 jandarmi.    

         În perioada ianuarie – martie 2023, au fost executate un număr de 4 misiuni în sprijinul lucrătorilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi pentru desfăşurarea unor acte procedurale pe raza judeţului, la care au participat 55 de jandarmi.

•          Sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmii călărășeni pe timpul executării misiunilor

            În perioada de referință, jandarmii călărășeni, pentru neregulile constatate pe timpul executării misiunilor, au aplicat 155 sancțiuni contravenționale, în valoare de 265800 lei, pentru:

•          nerespectarea normelor de conviețuire soacială, Legea 61/1991 –146 sancțiuni contravenționale în cuantum de 63800 lei;

•          încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice- 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2000 lei, precum și confiscarea a 3,1 m.c. material lemnos;

•          încălcarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 200000 lei, precum și confiscarea a 733 pachete de țigări( 14660 țigarete).

•          Infracțiuni constatate de jandarmii călărășeni pe timpul executării misiunilor

            În perioada ianuarie – martie 2023, jandarmii călărășeni au constatat pe raza județului Călărași, pe timpul executării misiunilor specifice, un număr de  13 infracțiuni, fiind întocmite actele procedurale pentru  încălcarea:

– prevederilor Legii nr.143/2000,,deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept”-o faptă;

– prevederilor Legii nr.84/1998,,punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similar”- 8 fapte;

– prevederilor O.U.G.nr.23/2008,,deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori produselor din peşte”-3 fapte;

– prevederilor Legii nr.286/2009 Codul penal ,,art.253-distrugerea”-o faptă.

Asigurarea Suportului Logistic Optim-Necesar Îndeplinirii Misiunilor Specifice Inspectoratului

1) La nivelul inspectoratului se află în implementare Proiectul “Efficient management in emergency situations in the cross-border region Calarasi-Veliko Tarnovo – ROBG481” finanțat prin Programul INTERREG V-A ROBG.

            Până în prezent, în cadrul proiectului s-au achiziționat și au fost plătite:

1.         notebook-uri echipă proiect-4 buc. 4712,40 lei/997,78 euro

2.         ambarcațiuni de intervenție și salvare – 2 cpl. 178997,40lei/37468,32 euro

3.         autotutilitară 4×4 Isuzu D-MAX – 1 cpl. 154462,00lei/32320,99 euro

4.         peridoc pentru ambarcațiuni – 2 cpl. 21967,40 lei/4598,29 euro

5.         HDD – 2 buc. 919,99lei/194,35 euro

6.         Punct de lucru IT – 1 complet 10544,59 lei/2175 euro

în total 371.603,78 lei.

             S-a obținut rambursarea pentru punctele 1 la 5 și este în lucru cererea pentru punctul 6.

             2) În momentul de față, la nivelul unității, se desfășoară activitățile pentru implementarea obiectivului de investiții,, GARAJ AUTO DIN ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE UȘOARĂ”, cu finanțare de la bugetul de stat în valoare de 4.033.047,21 lei.

             3) Începând cu data de 03.04. a.c., vor începe lucrările de execuție pentru obiectivul de investiții,, Sală de sport cu tribună 180 de locuri”, realizat prin C.N.I. S.A., durata de execuție a acestora fiind de 10,5 luni, iar valoarea investiției este de aproximativ 2.000.000 euro.

             4) Au fost demarate activități pentru obținerea finanțării și avizelor necesare ,, Reabilitării termice și modernizării pavilionului 45-280-01 și Reabilitării termice și modernizării pavilionului 45-280-02”, investiție ce se va realiza prin intermediul C.N.I.S.A.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive