Home / Actualitate / Modificări aduse Codului Muncii prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2021

Modificări aduse Codului Muncii prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2021

Extinderea pe piaţa muncii a unui alt fenomen cunoscut ca „muncă la gri“ care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parţial, ci şi în acordarea de către angajator, a unui salariu mai mare decât cel evidenţiat în documentele financiar-contabile, aşa-numitul „salariu în mână“, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală, ci şi afectarea salariatului în ceea ce priveşte drepturile aferente contribuţiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, cu consecinţe directe asupra acumulării vechimii în mână şi a cuantumului pensiei acestuia, a impus reglementarea sub aspect legislativ a acestui concept. Astfel, acest concept a fost definit ca “muncă subdeclarată” şi, totodată, sancţionarea practicării acestui fenomen, în scopul de al descuraja: “…muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constiuit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominal a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscal.”

Totodată, pe fondul existenţei unei situaţii socio-economice dificile generată de pandemie, referitor la plata cu întârziere  a drepturilor salariale, s-a impus crearea unei reglementări de natură a sigura protecţia social a salariaţilor.  În acest sens, Inspecţia Muncii a susţinut propunerea care a fost adoptată privind sancţionarea depăşirii, cu mai mult de o lună, a termenului stabilit în contractul individual de muncă pentru plata salariului.

Ţinând cont de dificultăţile socio-economice dificile care afectează numeroşi operatori economici, l-a propunerea Inspecţiei Muncii a fost adoptată prevederea ca termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere plătite, să fie extins de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de muncă prin crearea posibilităţii compensării muncii suplimentare cu timp liber corespunzător într-o perioadă mai mare de timp, asigurarea desfăşurării activităţii angajatorilor în bune condiţii, corelat cu asigurarea protecţiei salariaţilor.

Munca nedeclarată/subdeclarată constituie un fenomen răspândit și nociv, din cauza consecinţelor sociale şi economice grave pe care le produce, cu efecte negative pe termen scurt, dar, mai ales, pe termen lung, atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum şi pentru bugetul de stat, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor sociale şi a impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială:

– persoana care prestează muncă nedeclarată sau subdeclarată nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului, uneori fiind amânată zile în şir sau chiar luni;

– persoana care prestează muncă fără a avea încheiat un contract individual de muncă este lipsită de protecţie socială, ceea ce înseamnă că nu beneficiază de prestaţii din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de şomaj, cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale precum şi cele provenite din bugetul consolidat, nu se bucură de protecţia legală a femeilor şi copiilor, nu exercită drepturile colective constituţionale (dreptul la asociere în sindicate şi negocierea contractului colectiv de muncă), nu acumulează vechime în muncă, ceea ce îi va afecta dreptul la pensie;

– persoana lipsită de statutul de angajat legal nu are dreptul la creditare bancară;

– angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta și, de asemenea, nu poate face uz de prerogativa disciplinară;

În dorinţa Inspecţiei Muncii de a acţiona preventiv şi de a-i informa pe angajatori asupra responsabilităţilor pe care le au, începând cu 30.08.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a transmis angajatorilor care prestează activitate în domenii susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate scrisori de informare a acestora cu privire la faptul că, în viitorul apropiat, pot fi vizați pentru efectuarea unui control precum și cu privire la principalele reglementări în domeniul relațiilor de muncă pe care trebuie să le respecte.

CONDUCEREA ITM CĂLĂRAŞI

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Valentin BARBU, candidatul PNL la președinția CJ Călărași: “Oamenii ne primesc cu bucurie, ne arată încredere și sprijin!”

Județul Călărași, locul pe care îl numim “acasă”, are nevoie de oameni care îl iubesc …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive