Home / Actualitate / PFA-urile pot avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activităţi prevăzute de CAEN

PFA-urile pot avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activităţi prevăzute de CAEN

Modificări în legătură cu activitatea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi aduce la cunostinta contribuabililor ca, in Monitorul Oficial nr. 828 din 19.10.2016  a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, şi va intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2017. Actul normativ reglementează procedura de înregistrare în Registrul comerţului, precum şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, al întreprinderilor individuale şi familiale.

          Astfel, persoanele fizice autorizate pot avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activităţi prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) şi poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate cu contract individual de muncă. O persoană fizică autorizată poate cumula această calitate cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează în acelaşi domeniu sau  într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

          Persoana fizică autorizată este asigurată în sistemul public de pensii şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi de şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

          Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) şi poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă.

          Intreprinderea familială se constituie printr-un acord încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi pierderi, condiţiile de retragere, data întocmirii. În scopul exercitării activităţii, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate, fără ca aceasta să-i schimbe statutul juridic.  Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă.

          Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie nu vor fi nevoiţi să plătească taxele pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unei PFA sau II, cu condiţia să fie cel puţin în al doilea an de studiu şi să aibă vârsta sub 30 de ani.

          În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Legii 182/2016, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care vor avea un număr de activităţi ce vor depăşi limitele prevăzute de lege vor fi obligate să-şi modifice obiectul de activitate. Nerespectarea acestei dispoziţii duce la radierea din oficiu a respectivelor persoane.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

VIDEO – Valentin Dumitru Deculescu este noul prefect al județului Călărași

Prin Hotărârea de Guvern nr. 346/2024, domnul Valentin Dumitru Deculescu a fost numit în funcția …