Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / Program Anual Municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017

Program Anual Municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017

    Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Călărași, str. București, nr. 140A,  judeţul Călărași, telefon 0242/311005, fax 0242318574, e-mail: office@primariacalarasi.ro

    Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile – valabil pe anul 2017

    Autoritatea finanţatoare: Municipiul Călărași prin Primăria municipiului Călărași, cu sediul în str. București, nr. 140A,  judeţul Călărași, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt: activități sportive și de tineret.

    Beneficiari direcţi: orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doreşte să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. 

    Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Municipiul Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului. 

    În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor 

    Bugetul programului: suma totală alocată pentru Program în anul 2017 este de 4.000 mii lei, defalcată astfel:

                Domenii              Buget/ mii lei

                1. Proiecte – activităţi sportive şi de tineret         4.000

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive