Home / Actualitate / Proiectele UAT-urilor intrate în finanțare prin PNDL II

Proiectele UAT-urilor intrate în finanțare prin PNDL II

Județul Călărași a primit peste 765 de milioane de lei, bani alocați pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II (lista UAT-urilor cu proiectele aferente le găsiți în atașament)

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, se declară mulțumit de suma alocată județului nostru: Am promis că fiecare localitate a județului Călărași va avea finanțat câte un proiect PNDL și m-am ținut de promisiune. În administrația publică județeană am venit cu intenția lucrurilor făcute pentru cetățeni, nu pentru salariu sau interese personale sau de grup. Obiectivul meu este acela de a dezvolta județul Călărași, chiar dacă mi se pun piedici. Piedicile sunt autorizațiile de construcții sau certificatele de urbanism venite din partea foștilor angajați ai Consiliului Județean Călărași și preluați acum de către Primăria Municipiului Călărași.

Anunț public că nu voi ceda acestor presiuni și că voi construi un județ în care fiecare sat va avea străzi asfaltate, rețea de apă și canal și toate condițiile unui trai decent.

 Rămân cu biroul în mijlocul comunităților, indiferent de apartenența politică a primarilor și voi fi în continuare un sprijin pentru ei.”

JUDETUL CĂLĂRAŞI      
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL     765,927,917.79
1 Alexandru Odobescu Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași  1,948,318.00
2 Alexandru Odobescu Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași 4,977,683.30
3 Belciugatele Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Belciugatele, județul Călărași   4,856,382.00
4 Belciugatele Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Belciugatele,  județul Călărași 4,075,974.10
5 Belciugatele Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele, județul Călărași 379,270.43
6 Belciugatele Modernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, județul Călărași  6,443,693.00
7 Borcea Modernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, județul Călărași 4,946,220.00
8 Budeşti Canalizare sat Aprozi 14,119,217.73
9 Budeşti Canalizare sat Buciumeni 8,240,170.87
10 Budeşti Canalizare sat Gruiu 7,309,114.73
11 Căscioarele Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărași
 
7,507,745.00
12 Chirnogi Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, județul Călărași 1,383,351.00
13 Chirnogi Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, județul Călărași 1,845,103.00
14 Chiselet Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași   989,385.52
15 Chiselet Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 7,380,101.00
16 Ciocăneşti Execuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, județul Călărași 3,489,952.89
17 Ciocăneşti Modernizare străzi în comuna Ciocanesti,  județul Călărași 8,628,043.00
18 Crivăţ Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ, județul Călărași 1,301,998.00
19 Crivăţ Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași 1,843,560.00
20 Crivăţ Modernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași 6,281,329.42
21 Curcani Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași 8,302,297.00
22 Curcani Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași 2,658,703.35
23 Curcani Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi 9,543,018.72
24 Cuza Voda Înființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, județul Călărași 2,189,314.79
25 Cuza Voda Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna  Cuza Vodă, județul Călărași   938,930.00
26 Cuza Voda Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, județul Călărași   7,340,032.00
27 Dichiseni Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni,  județul Călărași 2,808,416.42
28 Dichiseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, județul Călărași 9,935,982.00
29 Dor Mărunt Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru 10,464,275.12
30 Dorobanţu Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente – corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1  Dorobanţu 169,363.27
31 Dorobanţu Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași 5,321,304.00
32 Dragalina Înfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi 5,047,696.50
33 Dragalina Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi 7,609,449.60
34 Dragoş Vodă Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna Dragoş Vodă, județul Călărași 3,975,191.00
35 Dragoş Vodă Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași 12,429,333.00
36 Dragoş Vodă Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Voda,  județul Călărași 793,294.00
37 Dragoş Vodă Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă,  județul Călărași 2,034,500.00
38 Frăsinet Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași 8,572,262.00
39 Frumuşani Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII  în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi  4,097,776.00
40 Frumuşani Reabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în comuna Frumușani,județul Călărași     2,921,259.00
41 Frumuşani Construire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași   1,668,645.35
42 Frumuşani Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași   10,480,635.00
43 Fundeni Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni, județul Călărași 4,351,826.00
44 Fundeni Extindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași     1,129,077.04
45 Fundeni Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași 9,544,413.00
46 Fundulea Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași   18,129,772.00
47 Gălbinaşi Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași, județul Călărași  12,624,707.00
48 Gălbinaşi Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul Călărași    7,146,472.00
49 Grădiştea Modernizare străzi  în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, județul Călărași 7,897,869.00
50 Gurbăneşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, județul Călărași 8,832,550.00
51 Ileana Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti  în comuna Ileana, județul Călărași 1,255,511.00
52 Ileana Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana, județul Călărași     672,943.78
53 Ileana Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana, județul Călărași   16,040,647.00
54 Independenţa Modernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași 7,475,209.00
55 Jegălia Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială  nr.1, Jegălia, județul Călărași 713,697.60
56 Jegălia Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal  nr.1, Jegălia, județul Călărași 162,405.19
57 Jegălia Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași 1,621,578.00
58 Jegălia Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași 8,039,060.00
59 Judeţul Călăraşi Modernizare DJ411 Chirnogi – Radovanu – Crivăţ – limita judeţului (Hotarele) – L=18,090 km 23,496,688.44
60 Judeţul Călăraşi Modernizare,  reabilitare DJ 403 : DN31 – Luica -DN 4 – Şoldanu-Radovanu, judeţul Călăraşi 58,241,036.86
61 Judeţul Călăraşi Modernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- Libertatea – DN 3B (Dichiseni) – km 13+500 – km 41+500, judeţul Călăraşi 40,813,176.20
62 Lehliu Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu,  județul Călărași 10,954,230.00
63 Lehliu Gară Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași  2,547,306.80
64 Lehliu Gară Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași  6,433,783.40
65 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași 1,841,893.00
66 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, județul Călărași 428,358.00
67 Luica Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica, județul Călărași 523,939.32
68 Lupşanu Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași 1,773,297.99
69 Lupşanu Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu,  județul Călărași 9,071,358.45
70 Lupşanu Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu,  județul Călărași 235,582.52
71 Mânăstirea Extindere rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mînăstirea, județul Călărași 5,105,267.91
72 Mitreni Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași 11,798,398.00
73 Modelu Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași 10,135,093.00
74 Municipiul Călăraşi Înființare creşă în Municipiul Călăraşi,  județul Călărași   2,181,936.57
75 Municipiul Călăraşi Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot.1,  județul Călărași 4,895,801.97
76 Nana Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 – Corp 2 în comuna Nana, județul Călărași 2,417,884.00
77 Nana Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, județul Călărași 1,294,774.00
78 Nana Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana, județul Călărași 8,996,205.00
79 Nicolae Bălcescu Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași    286,274.25
80 Olteniţa Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a 1,708,246.00
81 Perişoru Modernizarea reţelei publice de apă şi infinţarea reţelei publice de apă uzată de pe raza comunei Perişoru,județul Călărași 9,953,481.91
82 Perişoru Infinţare şi dotare grădiniţă în comuna Perişoru, judeţul Călăraşi 2,459,718.39
83 Perişoru Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi 4,965,710.96
84 Plătăreşti Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătărești,  județul Călărași   6,466,729.00
85 Radovanu Extindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, județul Călărași  10,027,227.00
86 Radovanu Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași 2,228,860.00
87 Radovanu Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, județul Călărași     548,662.00
88 Roseţi Reabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, comuna Roseţi, județul Călărași 6,779,452.00
89 Roseţi Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, județul Călărași 6,759,933.00
90 Săruleşti Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săruleşti, județul Călărași   7,367,235.00
91 Săruleşti Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, comuna Sărulești, județul Călărași    8,412,709.00
92 Săruleşti Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat  Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, județul Călărași 4,169,637.00
93 Sohatu Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu, județul Călărași    525,717.06
94 Spanţov Asfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași 10,065,831.00
95 Spanţov Reabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov, județul Călărași 851,661.00
96 Şoldanu Modernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași 8,394,579.00
97 Ştefan Cel Mare Modernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare,  județul Călărași    31,060,244.00
98 Ştefan Vodă Construire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda, județul Călărași 1,363,237.00
99 Ştefan Vodă Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărași 6,445,992.00
100 Tămădău Mare Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Calareti, Dirvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași 6,099,002.00
101 Tămădău Mare Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Tămădău Mare, județul Călărași 8,035,772.00
102 Tămădău Mare Modernizare și reabilitare grădinița  cu program normal nr. 4 şi Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași 1,082,208.00
103 Ulmeni Sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași 13,963,995.50
104 Ulmeni Modernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași 6,100,460.37
105 Ulmu Extindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, comuna Ulmu, județul Călărași   534,407.00
106 Ulmu Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași  5,616,899.96
107 Unirea Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi 5,043,946.08
108 Valea Argovei Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, județul Călărași  16,640,858.00
109 Valea Argovei Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași 9,155,030.00
110 Vasilaţi Extindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17  în comuna Vasilați, județul Călărași 2,156,145.32
111 Vasilaţi Construcţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași 430,124.58
112 Vâlcelele Modernizare străzi în comuna Vîlcelele, județul Călărași  4,788,036.00
113 Vlad Ţepeş Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași 7,674,923.40
114 Vlad Ţepeş Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș – Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași   1,443,639.46
115 Vlad Ţepeş Modernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași 20,249,293.40

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive